Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

 • NIP: 8141468382
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N
  Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Grunwaldzka 4
 • 36-100 Kolbuszowa

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej to obiekt obsługujący miasto Kolbuszowa. W firmie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń) a także Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (średni limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada sześć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Nefrologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych jak również Oddział Pediatryczny.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej posiada poradnię lekarza rodzinnego i pielęgniarki jak również jedenaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Reumatologiczna oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Dla Pań poradnia świadczy pomoc położnej POZ w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie porodu i połogu podobnie jak porad w zakresie higieny. Kontrakt placówki w zakresie lekarza rodzinnego obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych a także przeprowadzanie badań pacjentów. Do zakresu zadań pielęgniarki w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to całościową opiekę nad chorym. Firma posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób oraz dla zachowania ciągłości procesu leczenia. Placówce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja telefoniczna pracuje pon.-pt. w godzinach przyjęć. By dokonać rejestracji na wizytę specjalistyczną potrzebne będą: dokument toższamości, skierowanie do lekarza specjalisty od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Gabinet Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 356
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 227 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Leczniczej

Oddział Rehabilitacyjny Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 363
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Raniżów

 • Adres: Wolska 3
  Miasto: Raniżów
 • Tel. (017)228 50 06
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 112 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Niwiska

 • Adres: Brak 237
  Miasto: Niwiska
 • Tel. +48 172 279 004

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 323
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej Z Pododdziałem Urologii

Oddział Chirurgiczny Ogólny Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 379
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej Z Pododdziałem Urologii

Oddział Chirurgiczny Ogólny Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22W. 379
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 331
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dializoterapii

Stacja Dializ Kolbuszowa

 • Adres: Kolejowa 3
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 349
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 38.52" N Długość geograficzna: 21°46' 47.21" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 316
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 326
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Kolbuszowa

 • Adres: Kolejowa 3
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 26 31
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 38.52" N Długość geograficzna: 21°46' 47.21" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii

Oddział Nefrologiczny Kolbuszowa

 • Adres: Kolejowa 3
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 26 31
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 38.52" N Długość geograficzna: 21°46' 47.21" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 337
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22W. 337
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 337
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 312
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 394
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Kolbuszowa

 • Adres: Obrońców Pokoju 74 A
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22W. 311
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 28.38" N Długość geograficzna: 21°45' 40.33" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Kolbuszowa

 • Adres: Obrońców Pokoju 74 A
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 311
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 28.38" N Długość geograficzna: 21°45' 40.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Kolbuszowa

 • Adres: Obrońców Pokoju 74 A
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 311
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 28.38" N Długość geograficzna: 21°45' 40.33" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Kolbuszowa

 • Adres: Obrońców Pokoju 74 A
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 311
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 28.38" N Długość geograficzna: 21°45' 40.33" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia Pulmonologiczna Kolbuszowa

 • Adres: Tyszkiewiczów 6
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 18 34
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 52.47" N Długość geograficzna: 21°46' 45.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 3 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Kolbuszowa

 • Adres: Obrońców Pokoju 74 A
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 384
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 28.38" N Długość geograficzna: 21°45' 40.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Kolbuszowa

 • Adres: Obrońców Pokoju 74 A
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 390
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 28.38" N Długość geograficzna: 21°45' 40.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 187 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Kolbuszowa

 • Adres: Obrońców Pokoju 74 A
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 381
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 28.38" N Długość geograficzna: 21°45' 40.33" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Kolbuszowa

 • Adres: Obrońców Pokoju 74 A
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 374
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 28.38" N Długość geograficzna: 21°45' 40.33" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 29 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Kolbuszowa

 • Adres: Kolejowa 3
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 23 80
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 38.52" N Długość geograficzna: 21°46' 47.21" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 63 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Kolbuszowa

 • Adres: Obrońców Pokoju 74 A
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 383
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 28.38" N Długość geograficzna: 21°45' 40.33" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 1 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Kolbuszowa

 • Adres: Obrońców Pokoju 74 A
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 382
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 28.38" N Długość geograficzna: 21°45' 40.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Kolbuszowa

 • Adres: Obrońców Pokoju 74 A
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 416
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 28.38" N Długość geograficzna: 21°45' 40.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 60 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Kolbuszowa

 • Adres: Grunwaldzka 4
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 341
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 31.02" N Długość geograficzna: 21°45' 50.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2019

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy - Kolbuszowa

 • Adres: Obrońców Pokoju 74 A
  Miasto: Kolbuszowa
 • Tel. (017)227 12 22w. 354
 • Szerokość geograficzna: 50°14' 28.38" N Długość geograficzna: 21°45' 40.33" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 42 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';