Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Brzesku

NIP: 8691663456
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Tadeusza Kościuszki 68 32-800 Brzesko
Testowy Świadczeniodawca to obiekt obejmujący swoim zasięgiem miasto Kraków. W instytucji wykonywane jest dziewięć świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń)
Szpital posiada jedenaście oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Chorób Wewnętrznych jak również Oddział Pediatryczny.
W poradni stomatologicznej dostępny jest kompleksowy zakres darmowych usług dentystycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Profilaktyczne badania stomatologiczne, opatrunek leczniczy w zębach stałych, usunięcie zęba i także pomoc doraźna w przypadku nagłego ostrego bólu zęba. Testowy Świadczeniodawca ma gabinet lekarza rodzinnego i umowę na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki oraz dwadzieścia cztery poradnie specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Neurologiczna i Poradnia Reumatologiczna.
Dla pacjentek zoz świadczy usługi położnej w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, pomocy w okresie ciąży i porodu jak również edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Umowa jednostki obejmująca następujące usługi lekarza rodzinnego obejmuje informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta a także analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Do kompetencji pielęgniarki w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Zawiera kompleksową opiekę nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. Jednostka posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia określonych chorób i aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W jednostce możliwe jest też przeprowadzenie zaawansowanej diagnostyki: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia a także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ możliwa jest pon.-pt. podczas pracy jednostki. By zapisać się na wizytę specjalistyczną niezbędne są: dokument toższamości, skierowanie do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, dowód ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział Usprawniania Leczniczego

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 19 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 185 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 października 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Gabinet Fizjoterapii W Woli Dębińskiej

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Dębno

Adres: Wola Dębińska 172 Miasto: Dębno
Tel. (014)665 85 64 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°57' 59.17" N Długość geograficzna: 20°42' 23.71" E
 

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Z Pododdziełem Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 298 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 61 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 106 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 12 56 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 51 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 57 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E

Opieka długoterminowa

 

Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej

[zobacz mapkę]

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 12 23
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

[zobacz mapkę]

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 11 96 Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej Z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Oddział Chorób Płuc

[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 98 Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Oddział Chorób Płuc

[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 98
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałem Kardiologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałem Kardiologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałem Kardiologii

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Oddział Dziecięcy

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 94 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 56
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Oddział Urologiczny - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 07 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 95 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 marca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Pododdział Geriatrii

[zobacz mapkę]

Oddział Geriatryczny Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 10 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Pododdział Noworodkowy

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 66 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Reumatologiczna

[zobacz mapkę]

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 12 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Reumatologiczna

[zobacz mapkę]

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 12 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E

Poradnie specjalistyczne

 

Oddział Chorób Płuc - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 98 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Alergologiczna - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 57 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 225 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 marca 2020
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 11 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 202 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 90 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 30 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 90 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 85 Szacowana data wolnych terminów: po 4 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Chorób Płuc Dla Dzieci

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 57 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Cukrzycowa

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 49 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 116 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Dermatologiczna - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 11 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 49 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 256 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Geriatryczna - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 10 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 21 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Dębno

[zobacz mapkę]
Adres: Wola Dębińska 172 Miasto: Dębno
Tel. (014)665 85 64 Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°57' 59.17" N Długość geograficzna: 20°42' 23.71" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 52 Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 11 96 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 43 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Immunologiczna - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 12 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 118 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 57 Szacowana data wolnych terminów: po 9 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Leczenia Zeza - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 94 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Logopedyczna - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 20 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Neurologiczna - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 137 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Okulistyczna - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 94 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 94 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 37 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 96 Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Patologii Noworodka

[zobacz mapkę]

Poradnia Zaburzeń I Wad Rozwojowych Dzieci Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 66 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Reumatologiczna - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 12 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 91 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Urologiczna - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 21 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 106 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 września 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Pracownia Endoskopii - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 112 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 77 Szacowana data wolnych terminów: po 11 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień Od Alkoholu

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 20 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Leczenia Uzależnień I Współuzależnienia

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 20 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 92 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) - Brzesko

[zobacz mapkę]
Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 89 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E

Procedury medyczne

 

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 78
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 131 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 maja 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E
 

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 14 78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Stomatologiczna W Ośrodku Zdrowia W Jadownikach

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Jadowniki

Adres: Środkowa 2 Miasto: Jadowniki
Tel. (014)663 05 33 Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°58' 8.08" N Długość geograficzna: 20°38' 42.52" E
 

Poradnia Stomatologiczna W Ośrodku Zdrowia W Woli Debińskiej

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Dębno

Adres: Wola Dębińska 172 Miasto: Dębno
Tel. (014)665 01 00 Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°57' 59.17" N Długość geograficzna: 20°42' 23.71" E
 

Poradnia Stomatologiczna W Przychodni Rejonowej W Brzesku

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 45 Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
 

Poradnia Stomatologiczna - Ośrodek Zdrowia W Jadownikach

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Jadowniki

Adres: Środkowa 2 Miasto: Jadowniki
Tel. (014)663 05 33 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°58' 8.08" N Długość geograficzna: 20°38' 42.52" E
 

Poradnia Stomatologiczna - Ośrodek Zdrowia W Woli Debińskiej

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Dębno

Adres: Wola Dębińska 172 Miasto: Dębno
Tel. (014)665 01 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°57' 59.17" N Długość geograficzna: 20°42' 23.71" E
 

Poradnia Stomatologiczna - Przychodnia Rejonowa W Brzesku

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Brzesko

Adres: Kościuszki 68 Miasto: Brzesko
Tel. (014)662 13 45 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°58' 9.04" N Długość geograficzna: 20°35' 27.01" E