Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Krasnymstawie

 • NIP: 5641475805
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N
  Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Sobieskiego 4
 • 22-300 Krasnystaw

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Krasnymstawie to szpital obsługujący miejscowość Krasnystaw. W ZOZ-ie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Leczenie szpitalne(mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital posiada dwanaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Urologiczny a także Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Krasnymstawie zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu i szesnaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Okulistyczna oraz Poradnia Neurologiczna.
. Umowa placówki obejmująca usługi lekarza pierwszego kontaktu obejmuje opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia oraz kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. W firmie możliwe jest także przeprowadzenie panelu badań specjalistycznych: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna działa poniedziałek - piątek podczas pracy jednostki. Aby zostać zarejestrowanym do specjalisty potrzebne są: dowód osobisty, dokument skierowania do gabinetu specjalistycznego od lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularne opłacanie składek ZUS.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Rehabilitacji

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4C
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (082)5763773
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 56.52" N Długość geograficzna: 23°9' 47.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 27 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4C
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 555
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 56.52" N Długość geograficzna: 23°9' 47.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Filia Poradni Ginekologiczno-Położniczej W Rejowcu Fabrycznym

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Rejowiec Fabryczny

 • Adres: Chełmska 99
  Miasto: Rejowiec Fabryczny
 • Tel. 82 566 3180
 • Szerokość geograficzna: 51°6' 53.25" N Długość geograficzna: 23°14' 20.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii

Oddział Chorób Płuc Krasnystaw

 • Adres: Okrzei 17
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 692
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 3.02" N Długość geograficzna: 23°9' 50.21" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 502
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 502
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 651
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 stycznia 2019

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-03-23) 20 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 502
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 75 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 562
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 651
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 549
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 502
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 502
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 70 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 576 2599
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 502
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 692
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 576 4499
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 651
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Skórno- Wenerologiczna

Poradnia Dermatologiczna Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 502
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 651
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 639
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 582
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-11-27) 20 dni

(2014-10-17) 56 dni

(2014-10-17) 56 dni

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 533
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 533
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 60 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych I Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Oddział Chorób Wewnętrznych Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 546
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 547
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 549
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4C
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 636
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 56.52" N Długość geograficzna: 23°9' 47.42" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodków

Oddział Neonatologiczny Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5439 549
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 579
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 547
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 614
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii - Krasnystaw

 • Adres: Okrzei 17
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 692
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 3.02" N Długość geograficzna: 23°9' 50.21" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4C
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 578
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 56.52" N Długość geograficzna: 23°9' 47.42" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 49 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4C
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 578
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 56.52" N Długość geograficzna: 23°9' 47.42" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Urologii

Oddział Urologiczny Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 581
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddziału Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 533
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 630
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnień Od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 557
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Krasnystaw

 • Adres: Sobieskiego 4
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 557
 • Szerokość geograficzna: 50°58' 55.89" N Długość geograficzna: 23°9' 49.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 579
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 59 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 579
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 355 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 579
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddziału Chirurgii Ogólnej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 533
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 347 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2019

[zobacz mapkę]

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddziału Chirurgii Ogólnej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. (82) 5431 533
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 392 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Krasnystaw

 • Adres: Głowackiego 3
  Miasto: Krasnystaw
 • Tel. 825431582
 • Szerokość geograficzna: 50°59' 2.08" N Długość geograficzna: 23°9' 44.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 79 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';