Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Myszkowie

NIP: 5771744296
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Aleja Wolności 29 42-300 Myszków
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Myszkowie - obiekt udzielający świadczeń na obszarze miasta Myszków. W ZOZ-ie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń) i Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma siedem oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Neonatologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych a także Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
W gabinecie dentystycznym dostępny jest następujący zakres bezpłatnych usług dentystycznych: Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne, znieczulenie miejscowe zębów, leczenie zmian na błonie śluzowej w jamie ustnej jak również pomoc doraźna podczas krwawienia w obrębie jamy ustnej. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Myszkowie ma poradnię lekarza pierwszego kontaktu i umowę na świadczenia pielęgniarki i także dziewiętnaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Okulistyczna oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego.
Dla Kobiet zakontraktowano opiekę wykwalifikowanej położnej obejmujące zakres edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie okołociążowym i porad w zakresie pielęgnacji. Podpisana umowa instytucji w zakresie lekarza pierwszego kontaktu obejmuje opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia jak również analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Do zakresu zadań pielęgniarki POZ w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Zawiera pełną opiekę nad pacjentem. Jednostka posiada umowę na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeśli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń i także dla zachowania ciągłości procesu leczenia. Placówce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest także wykonanie poniższych badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia a także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista lub telefoniczna dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia. By dokonać rejestracji do specjalisty wymagane są: dokument toższamości, dokument skierowania do specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Myszków

Adres: Partyzantów 21 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 07 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 102 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 50°33' 44.64" N Długość geograficzna: 19°21' 32.65" E
 

Oddział Rehabilitacyjny - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Grzybowa 4 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 73 28 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 498 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 września 2021
Szerokość geograficzna: 50°36' 2.18" N Długość geograficzna: 19°19' 52.2" E
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Partyzantów 21 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 07 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°33' 44.64" N Długość geograficzna: 19°21' 32.65" E

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Myszków

Adres: Ul. Aleja Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)315 82 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 53 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Aleja Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 88 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 128 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 88 80 Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Aleja Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 88 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych I

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Myszków

Adres: Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 88 80
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych Ii

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Myszków

Adres: Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)315 82 51
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Oddział Neonatologiczny - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Aleja Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 88 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Oddział Pediatryczny - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Aleja Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 88 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Myszków

Adres: Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 88 80
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Myszków

Adres: Ul. Aleja Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)315 82 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 88 80 Szacowana data wolnych terminów: po 17 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Partyzantów 21 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 07 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°33' 44.64" N Długość geograficzna: 19°21' 32.65" E
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Aleja Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 88 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Strażacka 45 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 73 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 40.8" N Długość geograficzna: 19°19' 42" E
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 88 80
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Partyzantów 21 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 07 13 Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°33' 44.64" N Długość geograficzna: 19°21' 32.65" E
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Strażacka 45 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 73 24 Szacowana data wolnych terminów: po 4 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 40.8" N Długość geograficzna: 19°19' 42" E
 

Poradnia Dermatologiczna - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Strażacka 45 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 73 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 40.8" N Długość geograficzna: 19°19' 42" E
 

Poradnia Diabetologiczna - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Partyzantów 21 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 07 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°33' 44.64" N Długość geograficzna: 19°21' 32.65" E
 

Poradnia Diabetologiczna - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Strażacka 45 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 73 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 40.8" N Długość geograficzna: 19°19' 42" E
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Aleja Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 88 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 53 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 lutego 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)315 82 46
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Partyzantów 21 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 07 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°33' 44.64" N Długość geograficzna: 19°21' 32.65" E
 

Poradnia Leczenia Bólu - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)315 82 46
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Poradnia Neurologiczna - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Partyzantów 21 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 07 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°33' 44.64" N Długość geograficzna: 19°21' 32.65" E
 

Poradnia Neurologiczna - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Strażacka 45 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 73 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 40.8" N Długość geograficzna: 19°19' 42" E
 

Poradnia Okulistyczna - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Partyzantów 21 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 07 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°33' 44.64" N Długość geograficzna: 19°21' 32.65" E
 

Poradnia Okulistyczna - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Strażacka 45 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 73 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°34' 40.8" N Długość geograficzna: 19°19' 42" E
 

Poradnia Otorynolaryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Myszków

Adres: Strażacka 45 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 73 24 Szacowana data wolnych terminów: po 12 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 40.8" N Długość geograficzna: 19°19' 42" E
 

Poradnia Otorynolaryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Myszków

Adres: Partyzantów 21 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 07 13 Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°33' 44.64" N Długość geograficzna: 19°21' 32.65" E
 

Poradnia Położniczo - Ginekologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Myszków

Adres: Partyzantów 21 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 07 13 Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°33' 44.64" N Długość geograficzna: 19°21' 32.65" E
 

Poradnia Położniczo - Ginekologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Koziegłowy

Adres: 3 Maja 25 Miasto: Koziegłowy
Tel. (034)314 12 20 Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°36' 1.5" N Długość geograficzna: 19°9' 28.14" E
 

Poradnia Położniczo - Ginekologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Myszków

Adres: Strażacka 45 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 73 24 Szacowana data wolnych terminów: po 16 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 40.8" N Długość geograficzna: 19°19' 42" E
 

Poradnia Preluksacyjna - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Aleja Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 88 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)315 82 46
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Poradnia Reumatologiczna - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Strażacka 45 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 73 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 40.8" N Długość geograficzna: 19°19' 42" E
 

Poradnia Urologiczna - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Aleja Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)315 82 46 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 115 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Poradnia Wad Postawy - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Strażacka 45 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 73 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 50°34' 40.8" N Długość geograficzna: 19°19' 42" E
 

Pracownia Endoskopii - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Aleja Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)315 82 42 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 23 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 lutego 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Wolności 29 Miasto: Myszków
Tel. (034)315 82 63
Szerokość geograficzna: 50°34' 22.16" N Długość geograficzna: 19°18' 20.13" E

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Stomatologiczna - Koziegłowy

[zobacz mapkę]
Adres: 3 Maja 25 Miasto: Koziegłowy
Tel. (034)314 12 20 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 50°36' 1.5" N Długość geograficzna: 19°9' 28.14" E
 

Poradnia Stomatologiczna - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Strażacka 45 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 73 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019
Szerokość geograficzna: 50°34' 40.8" N Długość geograficzna: 19°19' 42" E

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Terapii Uzależnień Od Alkoholu

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Myszków

Adres: Partyzantów 21 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 07 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 20 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 50°33' 44.64" N Długość geograficzna: 19°21' 32.65" E
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Myszków

[zobacz mapkę]
Adres: Partyzantów 21 Miasto: Myszków
Tel. (034)313 07 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 10 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 50°33' 44.64" N Długość geograficzna: 19°21' 32.65" E