Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Zduńskiej Woli

 • NIP: 8291512587
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N
  Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Królewska 29
 • 98-220 Zduńska Wola

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Zduńskiej Woli to szpital obsługjący pacjentów w obrębie miasta Zduńska Wola. W instytucji wykonywane są dwa świadczenia medyczne. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Leczenie szpitalne(mały limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (mały limit świadczeń)
Szpital posiada siedem oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Pediatryczny, Oddział Chirurgiczny OgólnySamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Zduńskiej Woli zawiera gabinet lekarza rodzinnego jak również kontrakt na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i także piętnaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Dla Mam jednostka świadczy usługi położnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i opieki nad pacjentką w okresie jej życia. Podpisana umowa instytucji w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje promowanie zdrowia, okresową ocenę pacjentów oraz zlecanie badań diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Obejmuje to pełną opiekę pielęgniarską nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. ZOZ posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach gdy gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń oraz aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. Firmie zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W jednostce możliwe jest też zrobienie szeregu badań diagnostycznych:
Rejestracja czynna poniedziałek - piątek w czasie pracy poradni. W celu uzgodnienia terminu do wybranego specjalisty konieczne są: dokument toższamości, dokument skierowania do gabinetu specjalistycznego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dowód ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 21
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 36
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 134 dni.

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 22
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 122 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 10
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 65
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 10
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 00
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 35
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 10
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 54
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 08
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 68
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 68
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Zduńska Wola

 • Adres: Osmolińska 6
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 823 43 61
 • Szerokość geograficzna: 51°35' 49.31" N Długość geograficzna: 18°56' 54.72" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Zduńska Wola

 • Adres: Osmolińska 6
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 832 43 61
 • Szerokość geograficzna: 51°35' 49.31" N Długość geograficzna: 18°56' 54.72" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 15
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 06
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 56 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-08-14) 17 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 37
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 56 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 06
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Sportowej - Zduńska Wola

 • Adres: Osmolińska 6
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 823 43 61
 • Szerokość geograficzna: 51°35' 49.31" N Długość geograficzna: 18°56' 54.72" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 35
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 06
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 41 68
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Zduńska Wola

 • Adres: Królewska 29
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 824 50 71
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 15.26" N Długość geograficzna: 18°56' 33.08" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Zduńska Wola

 • Adres: Osmolińska 6
  Miasto: Zduńska Wola
 • Tel. +48 43 823 33 58
 • Szerokość geograficzna: 51°35' 49.31" N Długość geograficzna: 18°56' 54.72" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-11-25) 5 dni

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';