Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Płońsku

 • NIP: 5671532011
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N
  Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Henryka Sienkiewicza 7
 • 09-100 Płońsk

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Płońsku to szpital udzielający świadczeń na obszarze miasta Płońsk. W placówce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń) a także Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital posiada jedenaście oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neonatologiczny oraz Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Płońsku posiada jedenaście gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Onkologiczna jak również Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Jednostka posiada kontrakt na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach gdy jeśli pojawia się konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i także dla zachowania ciągłości procesu leczenia. Placówce zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest też przeprowadzenie poniższych badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i także Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ dostępna jest pon.-pt. w godzinach otwarcia placówki. W celu uzgodnienia terminu na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne są: dowód osobisty, skierowanie do lekarza specjalisty od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00 W.498,661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital-Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00 W.498,23661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital-Oddział Internistyczny

Oddział Chorób Wewnętrznych Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00 W.498,23661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 81 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital-Oddział Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00 W.498,23661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital-Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00 W.498,23661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital-Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00 W.498,23661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital-Oddział Reumatologiczny

Oddział Reumatologiczny Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00 W.498,23661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital-Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00w.498, 23661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia I Pracownia Fizjoterapii W Raciązu

Poradnia Rehabilitacyjna Raciąż

 • Adres: Tadeusza Kościuszki 11
  Miasto: Raciąż
 • Tel. 23679-15-88
 • Szerokość geograficzna: 52°46' 54.61" N Długość geograficzna: 20°6' 56.21" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia I Pracownia Fizjoterapii W Raciążu

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Raciąż

 • Adres: Tadeusza Kościuszki 11
  Miasto: Raciąż
 • Tel. 023-679-15-88
 • Szerokość geograficzna: 52°46' 54.61" N Długość geograficzna: 20°6' 56.21" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Szpital-Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00 W.498,23661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 376 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lutego 2022

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital-Oddział Rehabilitacyjny

Oddział Rehabilitacyjny Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00 W.498,23661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 374 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 grudnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital-Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 236613400 W.374,352, 236617758
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 161 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacji-Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 236613400 w.374,352, 236617758
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 148 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacji-Poradnia Rehabilitacyjna W Płońsku

Poradnia Rehabilitacyjna Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 236613400 W.391,236622565
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Przychodnia-Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23-661-77-98, 661-64-00 W.325
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przychodnia-Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23 6613400 w.325,661-77-98
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Przychodnia-Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 236613400w.391, 236622565
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przychodnia-Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Dermatologiczna Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 236613400 W.391,236622565
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przychodnia-Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 236613400w.391,236622565
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przychodnia-Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 236613400w.391, 236622565
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 233 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lutego 2020

[zobacz mapkę]

Przychodnia-Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 236613400w.391,236622565
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przychodnia-Poradnia Onkologiczna

Poradnia Onkologiczna Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 236613400 W.391,236622565
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przychodnia-Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Reumatologiczna Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 236613400w.391,236622565
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 122 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przychodnia-Poradnia Urologiczna

Poradnia Urologiczna Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 236613400 W.391,236622565
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 32 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przychodnia-Por.urazowo-Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 236613400w.391, 236622565
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 12 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przychodnia - Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 236613400 W.391,236622565
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Szpital-Pracownia Badań Endoskopowych

Pracownia Endoskopii Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00w.378,236617799
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 86 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 maja 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-02-22) 30 dni

(2014-02-22) 30 dni

[zobacz mapkę]

Szpital-Pracownia Tk

Pracownia Tomografii Komputerowej Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 023661-34-00w.408,417
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 13 dni.

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Szpital-Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00W.498, 23661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Szpital-Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00W.498, 23661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Szpital-Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00w.498, 23661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 598 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 stycznia 2022

[zobacz mapkę]

Szpital-Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Płońsk

 • Adres: Henryka Sienkiewicza 7
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 23661-34-00w.498, 23661-77-31
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 48.71" N Długość geograficzna: 20°22' 36.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 624 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 listopada 2021

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Płońsk

 • Adres: Ks.romualda Jaworskiego 3
  Miasto: Płońsk
 • Tel. 023661-32-47
 • Szerokość geograficzna: 52°37' 55.67" N Długość geograficzna: 20°22' 5.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 22 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';