Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Gryficach

 • NIP: 8571688560
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N
  Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Niechorska 27
 • 72-300 Gryfice

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Gryficach jest to szpital zaopatrujący miejscowość Gryfice. W obiekcie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie(mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dziewiętnaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chirurgii Plastycznej, Oddział Neurologiczny a także Oddział Psychiatryczny (Ogólny).
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Gryficach zawiera poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz umowę na świadczenia pielęgniarki , a także dwadzieścia cztery gabinety specjalistyczne. Największe poradnie to Poradnia Alergologiczna, Poradnia Dermatologiczna i także Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
. Kontrakt placówki dotycząca lekarza POZ zawiera promowanie zdrowia, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych i kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad chorym. Placówce zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. W firmie możliwe jest również zrobienie panelu badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia , a także Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja obsługuje pn.-pt. w czasie pracy poradni. Aby zostać zarejestrowanym na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne są: dowód osobisty, dokument skierowania na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Rehabilitacji

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 312
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 119 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Dział Rehabilitacji

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Łobez

 • Adres: Sikorskiego 6
  Miasto: Łobez
 • Tel. (91) 573 25 12
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 52.76" N Długość geograficzna: 15°36' 46.47" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 43 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji

Oddział Rehabilitacyjny Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 338
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 598 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2023

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 338
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 49 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 338
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 407 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 lutego 2022

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Łobez

 • Adres: Sikorskiego 6
  Miasto: Łobez
 • Tel. (91) 573 25 12
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 52.76" N Długość geograficzna: 15°36' 46.47" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjno-Konsultacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 312
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Alergologiczny - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 262
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 377
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 68 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Resko

 • Adres: Szpitalna 8
  Miasto: Resko
 • Tel. (91) 39 51 300 wew. 546
 • Szerokość geograficzna: 53°45' 44.05" N Długość geograficzna: 15°24' 33.32" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 320
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 151 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-06-04) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Resko

 • Adres: Szpitalna 8
  Miasto: Resko
 • Tel. (91) 39 51 300 wew. 556
 • Szerokość geograficzna: 53°45' 44.05" N Długość geograficzna: 15°24' 33.32" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 21 81
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy I Patologii Ciąży

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 254
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 362
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 21 52
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 135 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 311
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 311
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 311
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 308
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 727 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 340
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 262
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 377
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Neurologii Dziecięcej

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 262
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń I Chirurgii Plastycznej

Oddział Oparzeń Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 436
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 467 dni.

[zobacz mapkę]

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń I Chirurgii Plastycznej

Oddział Leczenia Oparzeń Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 436
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 549 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 kwietnia 2021

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 320
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1627 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 WEW. 320
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 WEW. 320
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 320
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1488 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 października 2023

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 WEW. 308
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 52 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 308
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 597 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 listopada 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 308
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. 913842061 wew. 361
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 86 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2020

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 384 20 61 wew. 340
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 104 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. 913842061 wew. 404
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 90 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 249
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Resko

 • Adres: Szpitalna 8
  Miasto: Resko
 • Tel. (91) 39 51 300
 • Szerokość geograficzna: 53°45' 44.05" N Długość geograficzna: 15°24' 33.32" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 249
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 16 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Plastycznej - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 404
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 464
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 464
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 209
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 404
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 154 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 października 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 404
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 165 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lutego 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 404
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 404
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: 54 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 404
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 404
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 404
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 97 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 stycznia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 404
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 73 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 404
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 404
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 65 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 listopada 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 404
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 464
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 249
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Wad Postawy - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 240
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 WEW.440
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 57 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 361
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 245
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 379
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 71 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Detoksykacji

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 245
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Łobez

 • Adres: Sikorskiego 6
  Miasto: Łobez
 • Tel. (91) 573 25 12
 • Szerokość geograficzna: 53°37' 52.76" N Długość geograficzna: 15°36' 46.47" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 373
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91)3842061 wew 226
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Gryfice

 • Adres: Niechorska 27
  Miasto: Gryfice
 • Tel. (91) 3842061
 • Szerokość geograficzna: 53°55' 25.99" N Długość geograficzna: 15°10' 28.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Resko

 • Adres: Szpitalna 8
  Miasto: Resko
 • Tel. (91) 39 51 300 wew. 557
 • Szerokość geograficzna: 53°45' 44.05" N Długość geograficzna: 15°24' 33.32" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';