Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Kozienicach

NIP: 8121645639
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Al. Wł. Sikorskiego 10 26-900 Kozienice
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Kozienicach to szpital zaopatrujący miejscowość Kozienice. W instytucji wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń) i także Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń)
Szpital posiada dziesięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Neonatologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych jak również Oddział Pediatryczny.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Kozienicach ma jedenaście gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i także Poradnia Urologiczna.
Obiekt posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i także aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest także wykonanie poniższych badań: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna czynna pon.-pt. w godzinach otwarcia. W celu rejestracji na wizytę specjalistyczną konieczne są: dowód osobisty, skierowanie do gabinetu specjalistycznego od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Kozienice

Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Oddział Gin-Poł

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Kozienice

Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Oddział Neonatologiczny - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Oddział Neurologiczny - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 48 614-82-34 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Oddział Ortopedyczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Kozienice

Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 85 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Oddział Otolaryngologiczny - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Oddział Pediatryczny - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Oddział Urologiczny - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Oddział Wewnętrzny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Kozienice

Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Oddział Zakaźny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Zakaźnych Kozienice

Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E

Procedury medyczne

 

Oddział Ortopedyczny

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Kozienice

Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 97 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Oddział Ortopedyczny

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Kozienice

Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E

Poradnie specjalistyczne

 

Oddział Otolaryngologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Otorynolaryngologiczny Kozienice

Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Poradnia Chorób Zakaźnych - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 43 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Poradnia Diabetologiczna - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Kozienice

Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 416 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 stycznia 2021
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Poradnia Gin-Poł

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Kozienice

Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Poradnia Neonatologiczna - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Poradnia Onkologiczna - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Poradnia Preluksacyjna - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Kozienice

Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Poradnia Urologiczna - Kozienice

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 maja 2020
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E
 

Pracownia Endoskopowa

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Kozienice

Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 59 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E

Opieka długoterminowa

 

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Kozienice

Adres: Al. Wł. Sikorskiego 10 Miasto: Kozienice
Tel. 0486148234
Szerokość geograficzna: 51°35' 30.47" N Długość geograficzna: 21°31' 29.93" E