Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Lipsku

NIP: 8111521798
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Jędrzeja Śniadeckiego 2 27-300 Lipsko
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Lipsku - obiekt udzielający świadczeń w obrębie miasta Lipsko. W jednostce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (duży limit świadczeń) i także Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital zawiera dziesięć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Psychiatryczny Dla Przewlekle Chorych a także Oddział Chorób Wewnętrznych.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Lipsku ma siedemnaście poradni specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Okulistyczna i także Poradnia Neurologiczna.
Placówka posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń oraz by zachowć ciągłości procesu leczenia. Firmie zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ możliwa pon.-pt. podczas pracy jednostki. Aby zarejetrować się do gabinetu specjalistycznego wymagane są: dokument toższamości, dokument skierowania na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej I Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Lipsko

Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783592 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Oddział Dziecięcy

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Lipsko

Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783609 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783614
Szerokość geograficzna: 51°9' 37.09" N Długość geograficzna: 21°39' 27.2" E
 

Oddział Noworodkowy

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Lipsko

Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783617 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Oddział Reumatologiczny - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783620 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 kwietnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Oddział Wewnętrzny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Lipsko

Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783626 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E

Procedury medyczne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej I Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Lipsko

Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783592
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Oddział Chirurgii Ogólnej I Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Lipsko

Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783592
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Oddział Chirurgii Ogólnej I Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Lipsko

Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783592 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 343 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 maja 2020
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Oddział Chirurgii Ogólnej I Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Lipsko

Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783592 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 388 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Psychiatryczny Dla Przewlekle Chorych - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Rafała Czerwiakowskiego 1 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783650 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 39.47" N Długość geograficzna: 21°39' 24.25" E
 

Oddz. Leczenia Uzależnień Z Odcinkiem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)

[zobacz mapkę]

Oddział/ośrodek Leczenia Uzależnień Lipsko

Adres: Rafała Czerwiakowskiego 1 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783652 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 39.47" N Długość geograficzna: 21°39' 24.25" E
 

Poradnia Terapii Uzależnienia I Współuzależnienia Od Alkoholu

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Lipsko

Adres: Rafała Czerwiakowskiego 1 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783653 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 39.47" N Długość geograficzna: 21°39' 24.25" E
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Rafała Czerwiakowskiego 1 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783567 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 39.47" N Długość geograficzna: 21°39' 24.25" E

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacyjny Dzienny

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Lipsko

Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783640 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 812 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 czerwca 2022
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Oddział Rehabilitacyjny Stacjonarny

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Lipsko

Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783638 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 561 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 sierpnia 2021
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783520 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783520 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Poradnia Dermatologiczna - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783570 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Poradnia Diabetologiczna - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 048 3780-611 wew. 257
Szerokość geograficzna: 51°9' 37.09" N Długość geograficzna: 21°39' 27.2" E
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Lipsko

Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783520 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 184 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 września 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Poradnia Endokrynologiczna - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 048 3780-611 wew. 257
Szerokość geograficzna: 51°9' 37.09" N Długość geograficzna: 21°39' 27.2" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48 3783563
Szerokość geograficzna: 51°9' 37.09" N Długość geograficzna: 21°39' 27.2" E
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783570 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 74 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48 3783554
Szerokość geograficzna: 51°9' 37.09" N Długość geograficzna: 21°39' 27.2" E
 

Poradnia Neurologiczna - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783520 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 maja 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Poradnia Okulistyczna - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783520 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48 3783554
Szerokość geograficzna: 51°9' 37.09" N Długość geograficzna: 21°39' 27.2" E
 

Poradnia Preluksacyjna - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783520 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2019
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-06-10) 2 dni
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Poradnia Reumatologiczna - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783520 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E
 

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Lipsko

Adres: Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48 3783554
Szerokość geograficzna: 51°9' 37.09" N Długość geograficzna: 21°39' 27.2" E
 

Poradnia Urologiczna - Lipsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jędrzeja Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48-3783520 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 71 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°9' 42.74" N Długość geograficzna: 21°39' 23.7" E

Opieka długoterminowa

 

Zakład Pielęgnacyjno Opiekunczy

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Lipsko

Adres: Śniadeckiego 2 Miasto: Lipsko
Tel. 48 3783610
Szerokość geograficzna: 51°9' 37.09" N Długość geograficzna: 21°39' 27.2" E