Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Ostrowi Mazowieckiej

 • NIP: 7591436186
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N
  Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Duboisa 68
 • 07-300 Ostrów Mazowiecka

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Ostrowi Mazowieckiej jest to obiekt zaopatrujący pacjentów w obrębie miasta Ostrów Mazowiecka. W ZOZ-ie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń) i także Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu osiem oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny oraz Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Ostrowi Mazowieckiej ma poradnię lekarza rodzinnego i kontrakt na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki a także dwadzieścia dwie poradnie specjalistyczne. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i także Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Dla Mam zoz świadczy świadczenia wykwalifikowanej położnej w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu jak również porad w zakresie higieny. Kontrakt firmy dotycząca wykwalifikowanego lekarza rodzinnego obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych oraz zlecanie badań diagnostycznych. Do kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Zawiera kompleksową opiekę pielęgniarską nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. Firmie zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest także zrobienie zaawansowanej diagnostyki: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ działa poniedziałek - piątek w godzinach pracy poradni. Aby uzgodnić termin na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania do lekarza specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 11 w. 438
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 160 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 11 w. 438
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 371 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu

Oddział Rehabilitacyjny Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 11 W. 163
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 719 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 czerwca 2022

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 11 w. 438
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 304 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 55
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 11 W. 206
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 40
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Oddział Kardiologiczny Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 24
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 297463738 LUB 297463711 W.258
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 47
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 55
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 55
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 108 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 marca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 55
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 92 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2019

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 01
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 62
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 297463762
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 171 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 01
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 01
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 62
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 01
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 551 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 stycznia 2021

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-01-03) 49 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ostrów Mazowiecka

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 21 48
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gin Poł Małkinia

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Małkinia Górna

 • Adres: Biegańskiego 3
  Miasto: Małkinia Górna
 • Tel. 509899137
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 31.91" N Długość geograficzna: 22°2' 56.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 62
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 270 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 62
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 69 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 01
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 029 746 37 01
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 297463762 LUB 297463711 W.408
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 01
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 92 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 01
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 132 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-01-11) 9 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 62
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 01
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 029 746 37 01
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 62
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 19 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 62
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 65 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 62
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 11 W. 126
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Dla Dzieci I Młodzieży

Poradnia Terapii Uzależnień Od Alkoholu Dla Dzieci I Młodzieży Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Widnichowska 20/1
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29746 23 67
 • Szerokość geograficzna: 52°48' 28.55" N Długość geograficzna: 21°54' 20.11" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Okrzei 8
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 029 746 23 67
 • Szerokość geograficzna: 52°48' 3.24" N Długość geograficzna: 21°53' 22.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Widnichowska 20/1
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 23 67
 • Szerokość geograficzna: 52°48' 28.55" N Długość geograficzna: 21°54' 20.11" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Ostrów Mazowiecka

 • Adres: Dubois 68
  Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Tel. 29 746 37 66
 • Szerokość geograficzna: 52°47' 58.04" N Długość geograficzna: 21°54' 44.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-12-07) jeden dzień

(2016-12-07) jeden dzień

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';