Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przasnyszu

 • NIP: 7611333881
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N
  Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Sadowa 9
 • 06-300 Przasnysz

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przasnyszu to szpital działający w rejonie miasta Przasnysz. W ZOZ-ie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń) oraz Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera dwanaście oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Okulistyczny, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Neonatologiczny.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Przasnyszu zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu i kontrakt na świadczenia pielęgniarki jak również piętnaście gabinetów specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Okulistyczna i także Poradnia Rehabilitacyjna.
Dla pacjentek jednostka świadczy świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki podczas ciąży oraz porad w zakresie higieny. Podpisana umowa placówki obejmująca następujące usługi lekarza POZ obejmuje informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych jak również zlecanie badań diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki POZ w przychodni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad osobą. Jednostka posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń i także dla zachowania ciągłości leczenia. Placówce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W placówce możliwe jest też wykonanie poniższych badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia oraz Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej dostępna jest pn.-pt. podczas pracy jednostki. W celu ustalenia terminu na badanie wymagane są: dokument toższamości, dokument skierowania do gabinetu specjalistycznego od lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczenia.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział/ośrodek Leczenia Uzależnień - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-481
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 231
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 29 75 34 231
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 481
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 483
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 476
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-288
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 333
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 114
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 261
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 431
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Urologiczny

Oddział Urologiczny Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-280
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 114
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 114
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 487 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 października 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 114
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 255
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 839 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-240
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 376 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 29 75 34 255
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 1285 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 września 2023

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75 34 240
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-240
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 269 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 listopada 2021

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Piersi

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-404
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-451
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 115 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy Dla Dzieci

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-451
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 128 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-404
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 37 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Przasnysz

 • Adres: B. Joselewicza 6
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 752-26-15
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 18.98" N Długość geograficzna: 20°53' 1.86" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 232 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 sierpnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-410
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Ciąży - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-404
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-254
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-259
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 99 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Przasnysz

 • Adres: Sadowa 9
  Miasto: Przasnysz
 • Tel. 029 75-34-344
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 41.05" N Długość geograficzna: 20°53' 42.69" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';