Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Żurominie

 • NIP: 5110088286
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N
  Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 56
 • 09-300 Żuromin

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - obiekt pracujący w obrębie miasta Żuromin. W placówce wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (średni limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń)
Szpital posiada dziewięć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny oraz Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ma poradnię lekarza pierwszego kontaktu i także umowę na świadczenia pielęgniarki i także trzynaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Otolaryngologiczna jak również Poradnia Zdrowia Psychicznego.
Dla Pań jednostka świadczy świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie edukacji związanej z planowaniem rodziny, pomocy w okresie ciąży i porodu jak również opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Umowa instytucji obejmująca usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta i także analizowanie wyników badań. Do kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Obejmuje to pełną opiekę pielęgniarską nad chorym. Firma posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy gdy zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych chorób oraz dla zachowania ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest też zrobienie zaawansowanej diagnostyki: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia jak również Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna możliwa pon.-pt. w godzinach pracy poradni. Aby uzgodnić termin do wybranego specjalisty potrzebne są: dowód osobisty, dokument skierowania na badanie wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicjum Domowe

Hospicja Domowe Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 023 6572201
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Opieki Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 023 6572201
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 023 657 22 01 wew. 369
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 023 657 22 01 wew.306
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01 WEW 335
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-10-09) 2 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologii I Położnictwa

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Niemowlęcy Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01 WEW 335
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 29 40
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia I Współuzależnienia Od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01 WEW. 360
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01 WEW. 360
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 1 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01 WEW 373
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 249 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 6572201
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01 WEW 396
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01 WEW 386
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 66 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. (23) 657 22 01 WEW 352
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 89 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. (23) 657 22 01 WEW 396
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. (23) 657 22 01 WEW 396
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. (23) 657 22 01 WEW 391
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. (23) 657 22 01 WEW 396
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. (23) 657 22 01 WEW 378
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. (23) 657 22 01 wew 396
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. (23) 657 22 01 WEW 396
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. (23) 657 22 01
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. (23) 657 22 01 WEW 396
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23/657 22 01 WEW 396
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. (23) 657 22 01 WEW 396
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01 WEW.338
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Żuromin

 • Adres: Szpitalna 56
  Miasto: Żuromin
 • Tel. 23 657 22 01 WEW 394
 • Szerokość geograficzna: 53°4' 13.29" N Długość geograficzna: 19°55' 9.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 27 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';