Spzoz Specjalistyczny Szpital Miejski Im. M. Kopernika

 • NIP: 8792076803
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N
  Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Batorego 17/19
 • 87-100 Toruń

Opis placówki

Spzoz Specjalistyczny Szpital Miejski Im. M. Kopernika jest to szpital pracujący w okolicy miasta Toruń. ZOZ przyjmuje w ramach jednego programu leczenia, w których beneficjentami są chorzy. Bierze udział w następujących programach: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW jednostce wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Profilaktyczne programy zdrowotne(mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń) a także Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera dziesięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Hematologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny i także Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Spzoz Specjalistyczny Szpital Miejski Im. M. Kopernika zawiera dwanaście gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Urologiczna, Poradnia Hematologiczna i także Poradnia Diabetologiczna.
W jednostce możliwe jest także wykonanie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja działa pon.-pt. podczas pracy poradni. By dokonać rejestracji na badanie konieczne są: dowód osobisty, skierowanie do gabinetu specjalistycznego od lekarza posiadającego umowę z NFZ, aktualne ubezpieczenie w ramach NFZ.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej , Onkologicznej I Naczyń

Oddział Chirurgiczny Ogólny Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 124 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Hematologii

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologii

Oddział Hematologiczny Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Hematologii

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczno-Internistyczny

Oddział Chorób Wewnętrznych Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 46 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii I Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Oddział Kardiologiczny Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgiczny Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. (056) 6610216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 378 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-01-14) 669 dni

(2016-01-13) 670 dni

(2016-01-13) 670 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. (56) 61-00-434
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Oddział Neurologiczny Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. (56) 61-00-434
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 35 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 229 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologii Ogólnej I Onkologicznej

Oddział Urologiczny Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 37 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-09-26) 20 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna

Leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 321
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii I Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Koronarografia Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 47 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii I Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii I Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii I Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1159 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 547 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 października 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. (56) 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 237 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 6100216
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 60 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2020

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna Ogólna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 203
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 88 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 203
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 312
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 144 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 listopada 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 203
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 359 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 grudnia 2021

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 203
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 503 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 maja 2022

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 321
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 151 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 października 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-09-28) 12 dni

(2013-09-28) 12 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 203
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 95 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 203
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 310 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 203
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 136 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 października 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 203
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 313
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 313
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 270
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 328 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 lipca 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Toruń

 • Adres: Batorego 17/19
  Miasto: Toruń
 • Tel. 056 61 00 248
 • Szerokość geograficzna: 53°1' 20.72" N Długość geograficzna: 18°37' 20.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 221 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2021

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';