Badanie Rezonansu Magnetycznego w ramach NFZ (RM) - wojewodztwo Śląskie

Strona główna / Rezonans magnetyczny

Liczba poradni w miejście: 3
Najkrótszy czas oczekiwania: 36 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 20 listopada 2019
dane: sierpień
Liczba poradni w miejscowości: 1
Najkrótszy czas oczekiwania: 48 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 2 grudnia 2019
dane: sierpień
Liczba poradni w miejscowości: 1
Najkrótszy czas oczekiwania: 14 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 29 października 2019
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 1
Najkrótszy czas oczekiwania: 154 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 17 marca 2020
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 2
Najkrótszy czas oczekiwania: 13 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 28 października 2019
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 4
Najkrótszy czas oczekiwania: 10 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 25 października 2019
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 1
Najkrótszy czas oczekiwania: 13 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 28 października 2019
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 2
Najkrótszy czas oczekiwania: 14 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 29 października 2019
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 1
Najkrótszy czas oczekiwania: 203 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 5 maja 2020
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 1
Najkrótszy czas oczekiwania: 57 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 11 grudnia 2019
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 6
Najkrótszy czas oczekiwania: 7 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 22 października 2019
dane: sierpień
Liczba poradni w miejscowości: 1
Najkrótszy czas oczekiwania: 114 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 6 lutego 2020
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 1
Najkrótszy czas oczekiwania: 207 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 9 maja 2020
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 1
Najkrótszy czas oczekiwania: 13 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 28 października 2019
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 1
Najkrótszy czas oczekiwania: 136 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 28 lutego 2020
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 2
Najkrótszy czas oczekiwania: 154 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 17 marca 2020
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 2
Najkrótszy czas oczekiwania: 91 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 14 stycznia 2020
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 1
Najkrótszy czas oczekiwania: 113 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 5 lutego 2020
dane: sierpień
Liczba poradni w miejście: 1
Najkrótszy czas oczekiwania: 42 dni
Szacowany najbliższy termin wizyty: 26 listopada 2019
dane: sierpień

Wojewodztwo Śląskie obsługuje 33 gabinetów RM funkcjonujących w dziewiętnastu aglomeracjach miejskich. Najkrótszy czas oczekiwania jest w mieście Katowice i wynosi 7 dni, średnia długość kolejki w województwie to 158 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów