Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

 • NIP: 5220002535
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N
  Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Lindleya 4
 • 02-005 Warszawa

Opis placówki

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus to obiekt obsługjący pacjentów na obszarze miasta Warszawa. W instytucji wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń) i Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (duży limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu piętnaście oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Dermatologiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
W gabinecie stomatologicznym dostępny jest następujący zakres darmowych usług dentystycznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne, opatrunek leczniczy w zębach stałych, unieruchomienie rozchwianych zębów jak również pomoc doraźna w przypadku nagłego ostrego bólu zęba. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus posiada gabinet lekarza rodzinnego i także umowę na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki i dwadzieścia siedem gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Alergologiczna, Poradnia Nefrologiczna oraz Poradnia Dermatologiczna.
Specjalnie dla Kobiet poradnia świadczy świadczenia położnej POZ w zakresie edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie okołociążowym i porad w zakresie pielęgnacji. Umowa firmy dotycząca lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, okresową ocenę pacjentów i kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki w przychodni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Obejmuje to całościową opiekę nad pacjentem. W firmie możliwe jest również przeprowadzenie poniższych badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Tomografii Komputerowej (Tk) i Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm).
, Badania Zgodności Tkankowej
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ działa od poniedziałku do piątku w godzinach świadczenia usług. By dokonać rejestracji na badanie potrzebne będą: dokument toższamości, dokument skierowania na badanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Czaszkowo Szczękowo Twarzowej

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śródmieście

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (220 502-12-39
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-08-21) 10 dni

(2015-06-20) 2 dni

(2014-03-12) 10 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Czaszkowo Szczękowo Twarzowej

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Warszawa Ochota

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-12-39
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Czaszkowo Szczękowo Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej I Implantologii

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Warszawa

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-17-97
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-06-08) 2 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-17-83, 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 58 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-17-84
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Warszawa

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-17-83
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 72 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Warszawa Ochota

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-17-83
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-16-28
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 322 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-16-28
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 355 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-71, 502-11-44
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 18 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-12-71, 502-11-44
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 57 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych P

Oddział Chorób Wewnętrznych Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych P

Oddział Chorób Wewnętrznych Warszawa Ochota

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-16-41
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych P

Oddział Chorób Wewnętrznych Warszawa

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-16-41
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny - Warszawa

 • Adres: Koszykowa 82A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-13-24, 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 24.49" N Długość geograficzna: 20°59' 56.26" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 30 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny - Warszawa Ochota

 • Adres: Koszykowa 82A
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-13-24
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 24.49" N Długość geograficzna: 20°59' 56.26" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 32 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny - Warszawa

 • Adres: Koszykowa 82A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-13-24
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 24.49" N Długość geograficzna: 20°59' 56.26" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologii I Wenerologii

Oddział Dermatologiczny Warszawa

 • Adres: Koszykowa 82A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-13-13
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 24.49" N Długość geograficzna: 20°59' 56.26" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologii I Wenerologii

Oddział Dermatologiczny Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-13-13
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-04-24) 52 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologii I Wenerologii

Oddział Dermatologiczny Warszawa Ochota

 • Adres: Koszykowa 82A
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-13-13
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 24.49" N Długość geograficzna: 20°59' 56.26" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologii I Wenerologii

Oddział Dermatologiczny Warszawa

 • Adres: Koszykowa 82A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 24.49" N Długość geograficzna: 20°59' 56.26" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologii I Andrologii

Oddział Endokrynologiczny Warszawa

 • Adres: Pl. Starynkiewicza 1/3
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-17-74
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.86" N Długość geograficzna: 20°59' 42.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Geriatrii

Oddział Geriatryczny Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-71, 502-11-44
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 46 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Geriatrii

Oddział Geriatryczny Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. 22 (502-12-31)
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Geriatrii

Oddział Geriatryczny Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-12-71, 502-11-44
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 92 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Immunologii

Oddział Immunologii Klinicznej Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Immunologii

Oddział Immunologii Klinicznej Warszawa

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-16-41
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 października 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Immunologii

Oddział Immunologii Klinicznej Warszawa Ochota

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-16-41
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 34 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-71, 502-11-44
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 31 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-12-71, 502-11-44
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Transplantacyjnej

Oddział Transplantologiczny Warszawa Ochota

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-12-32
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Transplantacyjnej

Oddział Transplantologiczny Warszawa

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-12-32
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Transplantacyjnej

Oddział Transplantologiczny Warszawa

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-12-32, 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Transplantacyjnej

Oddział Transplantologiczny Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Transplantacyjnej

Oddział Transplantologiczny Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-32, 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 23 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii

Oddział Nefrologiczny Warszawa Ochota

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-12-32
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii

Oddział Nefrologiczny Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-32, 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii

Oddział Nefrologiczny Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. 22 -502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-03-09) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii

Oddział Nefrologiczny Warszawa

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-12-32
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologii

Oddział Neonatologiczny Warszawa

 • Adres: Pl. Starynkiewicza 1/3
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-17-74
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.86" N Długość geograficzna: 20°59' 42.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neurotraumatologii

Oddział Neurochirurgiczny Warszawa Ochota

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-17-83
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurotraumatologii

Oddział Neurochirurgiczny Śródmieście

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Oddział Okulistyczny Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-15-54
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Oddział Okulistyczny Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-15-54
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Oddział Okulistyczny Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-15-54
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczny Warszawa

 • Adres: Pl. Starynkiewicza 1/3
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-17-74
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.86" N Długość geograficzna: 20°59' 42.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Transplantologii Ch

Oddział Transplantologiczny Warszawa

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-17-83
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Transplantologii Ch

Oddział Transplantologiczny Warszawa

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-17-83, 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Transplantologii Ch

Oddział Transplantologiczny Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Transplantologii Ch

Oddział Transplantologiczny Warszawa Ochota

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-17-83
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Transplantologii Ch

Oddział Transplantologiczny Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-17-83, 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Transplantologii P

Oddział Transplantologiczny Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-16-41, 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Transplantologii P

Oddział Transplantologiczny Warszawa

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-16-41
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Transplantologii P

Oddział Transplantologiczny Warszawa Ochota

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-16-41
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Transplantologii P

Oddział Transplantologiczny Warszawa

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-16-41, 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Transplantologii P

Oddział Transplantologiczny Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-17-02
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 96 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-17-02
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 118 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 października 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-17-14
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 46 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna

Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-66
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna

Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-12-66
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Transplantologiczna

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-12-66

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Stacja Dializ

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-18-30
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-18-30
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Stacja Dializ

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-18-30
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-18-30
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-18-30
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 101 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 72 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 86 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-16-28
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 501 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 131 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-16-28
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 495 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-16-28
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 441 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-16-28, 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 360 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-16-28, 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 108 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-16-28
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 484 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-12-71, 502-11-44
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 57 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-12-71, 502-11-44
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 69 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 kwietnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-71, 502-11-44
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 48 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-71, 502-11-44
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 58 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-15-54
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 865 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 czerwca 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-15-54
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-15-54
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 181 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-15-54
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-15-54
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 32 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-15-54, 502-12-31
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 12 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-15-54
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-15-54
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 859 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 lipca 2021

[zobacz mapkę]

Zakład Radiologii Klinicznej

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-17-19
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 190 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Zakład Radiologii Klinicznej

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Warszawa Ochota

 • Adres: Williama Heerleina Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-17-19
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 157 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2019

[zobacz mapkę]

Zakład Radiologii Klinicznej

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-17-19
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 44 dni.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Warszawa Śródmieście

 • Adres: Emilii Plater 21
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. 022 657-37-30
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 29.6" N Długość geograficzna: 21°0' 24.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Śródmieście

 • Adres: Emilii Plater 21
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. 022 657-37-30
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 29.31" N Długość geograficzna: 21°0' 25.78" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Warszawa Śródmieście

 • Adres: Emilii Plater 21
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 657 39 07
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 29.6" N Długość geograficzna: 21°0' 24.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Śródmieście

 • Adres: Emilii Plater 21
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 657 39 07
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 29.31" N Długość geograficzna: 21°0' 25.78" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-04-27) 15 dni

[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Śródmieście

 • Adres: Emilii Plater 21
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 657 37 30
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 29.31" N Długość geograficzna: 21°0' 25.78" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 40 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Warszawa Śródmieście

 • Adres: Emilii Plater 21
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 657 37 30
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 29.6" N Długość geograficzna: 21°0' 24.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 72 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-13-39
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 35 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-13-20
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Warszawa

 • Adres: Koszykowa 82A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-13-39
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 24.49" N Długość geograficzna: 20°59' 56.26" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 30 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Warszawa Ochota

 • Adres: Koszykowa 82A
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-13-39
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 24.49" N Długość geograficzna: 20°59' 56.26" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 32 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Andrologiczna - Warszawa

 • Adres: Pl. Starynkiewicza 1/3
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-14-23
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.86" N Długość geograficzna: 20°59' 42.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Czaszkowo Szczękowo Twarzowej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śródmieście

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-06
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Czaszkowo Szczękowo Twarzowej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Warszawa Ochota

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-12-06
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 30 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej I Implantologii

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Warszawa

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-14-95
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Śródmieście

 • Adres: Emilii Plater 21
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 657 39 07
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 29.31" N Długość geograficzna: 21°0' 25.78" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Warszawa Ochota

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-13-42
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Warszawa

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-13-42
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 36 dni [zobacz wykres]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-13-42
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Warszawa Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 502-13-42
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 27.34" N Długość geograficzna: 20°59' 51.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 31 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Warszawa Śródmieście

 • Adres: Emilii Plater 21
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 657 39 07
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 29.6" N Długość geograficzna: 21°0' 24.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Warszawa Ochota

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-12-06
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Śródmieście

 • Adres: Nowogrodzka 59
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-12-06
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 32.62" N Długość geograficzna: 21°0' 2.57" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Śródmieście

 • Adres: Emilii Plater 21
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 657 39 07
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 29.31" N Długość geograficzna: 21°0' 25.78" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Śródmieście

 • Adres: Lindleya 4
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 502-16-12
 • Szerokość geograficzna: 51°46' 18.08" N Długość geograficzna: 19°28' 29.39" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Warszawa

 • Adres: Koszykowa 82A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-13-00
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 24.49" N Długość geograficzna: 20°59' 56.26" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Śródmieście

 • Adres: Emilii Plater 21
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 657 39 07
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 29.31" N Długość geograficzna: 21°0' 25.78" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Warszawa Ochota

 • Adres: Koszykowa 82A
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-13-00
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 24.49" N Długość geograficzna: 20°59' 56.26" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 113 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Warszawa Śródmieście

 • Adres: Emilii Plater 21
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 657 39 07
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 29.6" N Długość geograficzna: 21°0' 24.39" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologii I Wenerologii

Poradnia Wenerologiczna Warszawa

 • Adres: Koszykowa 82A
  Miasto: Warszawa
 • Tel. (22) 502-13-84
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 24.49" N Długość geograficzna: 20°59' 56.26" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologii I Wenerologii

Poradnia Wenerologiczna Warszawa Ochota

 • Adres: Koszykowa 82A
  Miasto: Warszawa Ochota
 • Tel. (22) 502-13-84
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 24.49" N Długość geograficzna: 20°59' 56.26" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Śródmieście

 • Adres: Emilii Plater 21
  Miasto: Śródmieście
 • Tel. (22) 629 52 30 lub 39
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 29.31" N Długość geograficzna: 21°0' 25.78" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Warszawa Śródmieście

 • Adres: Emilii Plater 21
  Miasto: Warszawa Śródmieście
 • Tel. (22) 657-39-07