Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu

 • NIP: 7811621544
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N
  Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 27/33
 • 60-572 Poznań-Jeżyce

Opis placówki

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu jest to szpital działający w okolicy miasta Poznań-Jeżyce. Placówka prowadzi leczenie w ramach dwóch programów leczenia, w których objęci opieką są pacjenci. Bierze udział w następujących programach: Program Leczenia Substytucyjnego, Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW placówce wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień(bardzo duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (mały limit świadczeń) jak również Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital zawiera dziewiętnaście oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci, Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci i Oddział Hematologiczny Dla Dzieci.
Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu posiada dwadzieścia jeden gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci, Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci i Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci.
. W placówce możliwe jest także wykonanie poniższych badań specjalistycznych: Badania Tomografii Komputerowej (Tk) oraz Badania Echokardiograficzne Płodu.
Rejestracja dostępna jest poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia poradni. Aby ustalić termin na badanie potrzebne będą: dowód osobisty, skierowanie do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, weryfikacja w systemie eWUŚ.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział A Psychiatryczny Dorosłych

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 21 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 maja 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-01-13) jeden dzień

(2016-01-13) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział B Psychiatryczny Dorosłych

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział C Psychiatryczny Dorosłych

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział D Psychiatryczny Dzieci I Młodzieży, Pododdział Dzienny, Pododdział Leczenia Zaburzeń

Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Psychiatryczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 538
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział D Psychiatryczny Dzieci I Młodzieży, Pododdział Dzienny, Pododdział Leczenia Zaburzeń

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Xiv Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny

Oddział Chorób Płuc Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 44 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lutego 2019

[zobacz mapkę]

Oddział X Otolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 596 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 września 2021

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 216 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 lutego 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Audiologiczna

Poradnia Audiologiczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 68 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 sierpnia 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia Chorób Zakaźnych Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 234 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 44 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 października 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Zaburzeń Wzrastania

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 346 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 grudnia 2021

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 340 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiochirurgiczna

Poradnia Kardiochirurgiczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-03-07) 66 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 17 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Metaboliczna

Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 204 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2021

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 264 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 lutego 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia Neurochirurgiczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 czerwca 2020

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-02-26) 65 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna

Poradnia Onkologii I Hematologii Dziecięcej Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 600
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Pneumonologiczna

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 100 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-03-27) 19 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Reumatologiczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 249 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 grudnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Transplantacji Szpiku

Poradnia Transplantologiczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 606
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna

Poradnia Urologiczna Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 430
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 49 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 sierpnia 2020

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 367
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej Dla Dzieci - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 618491200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny

Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-02-01) 9 dni

[zobacz mapkę]

Oddział I/3 Kardiochirurgiczny

Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Ii Chirurgiczny, Urologiczny

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 34 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Iv Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczn

Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 177 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2021

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-04-02) 28 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Iv Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczn

Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp) Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Viii/1 Neurologiczny, Pediatryczny

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 61 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 160 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Viii/1 Neurologiczny, Pediatryczny

Leczenie Choroby Pompego Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 61 8491 200

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Viii Chorób Zakaźnych I Neurologii, Pediatryczny

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Viii Chorób Zakaźnych I Neurologii, Pediatryczny

Oddział Chorób Zakaźnych Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 168 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Vii Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny

Leczenie Ciężkiej Astmy Alergicznej Ige Zależnej Omalizumabem Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Vii Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny

Oddział Alergologiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 256 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 lipca 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Vi Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny

Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Vi Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział V Hematologiczno-Onkologiczny, W Tym Oddział Dzienny Onkologiczny

Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział V Onkologiczno-Heamatologiczny, W Tym Oddział Dzienny Onkologiczny

Leczenie Doustne Stanów Nadmiaru Żelaza W Organizmie Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział V Onkologiczno-Heamatologiczny, W Tym Oddział Dzienny Onkologiczny

Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Xi/1 Diabetologiczny, Pediatryczny

Oddział Diabetologiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 61 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Xii/1 Endokrynologiczny, Pediatryczny

Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 61 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Xii/1 Endokrynologiczny, Pediatryczny

Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatropinową Niedoczynnością Przysadki Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 61 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Xii/1 Endokrynologiczny, Pediatryczny

Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 61 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 czerwca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Xii/2 Reumatologiczny, Pediatryczny

Oddział Reumatologiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 61 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Xii/2 Reumatologiczny, Pediatryczny

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 61 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Xiii Gastroenterologiczny, Chorób Metabolicznych, Pediatryczny

Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Xiii Gastroenterologiczny, Pediatryczny

Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 22 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Xiv/1 Neurologiczny, Pediatryczny

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Xiv Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny

Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Xiv Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny

Oddział Pulmonologii Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 67 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Xiv Pneumonologiczny, Alergologiczny, Immunologii Klinicznej, Pediatryczny

Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Xv Transplantacji Szpiku

Oddział Transplantacji Szpiku Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział X Otolaryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 293 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Stacja Dializ

Stacja Dializ Dla Dzieci Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Iv Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczn

Koronarografia Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Vi Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny

Koronarografia Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Viii Chorób Zakaźnych I Neurologii, Pediatryczny

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Viii Chorób Zakaźnych I Neurologii, Pediatryczny

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Poznań-Jeżyce

 • Adres: Szpitalna 27/33
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 8491 200
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 42.94" N Długość geograficzna: 16°52' 40.07" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';