Piekarskie Centrum Medyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 • NIP: 4980248112
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.09" N
  Długość geograficzna: 18°57' 12.4" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 11
 • 41-940 Piekary Śląskie

Opis placówki

Szpital Miejski W Piekarach Śląskich Pw. Św. Łukasza to szpital zaopatrujący pacjentów na obszarze miasta Piekary Śląskie. W ZOZ-ie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń) i Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu sześć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Geriatryczny oraz Oddział Neonatologiczny.
Szpital Miejski W Piekarach Śląskich Pw. Św. Łukasza zawiera gabinet lekarza pierwszego kontaktu a także umowę na świadczenia pielęgniarki oraz dziewięć gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Dermatologiczna jak również Poradnia Chirurgii Ogólnej.
. Dla Kobiet zoz świadczy pomoc położnej POZ w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie porodu i połogu podobnie jak opieki nad pacjentką w okresie jej życia. Umowa placówki dotycząca lekarza rodzinnego zawiera promowanie zdrowia, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i także zlecanie badań diagnostycznych. Do zadań pielęgniarki w poradni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to pełną opiekę pielęgniarską nad pacjentem. Jednostka posiada umowę na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w sytuacjach jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób oraz dla zachowania ciągłości procesu leczenia. W ZOZ-ie możliwe jest również wykonanie zaawansowanej diagnostyki: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej możliwa poniedziałek - piątek podczas pracy poradni. W celu rejestracji do specjalisty potrzebne są: dowód osobisty, skierowanie na badanie wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, weryfikacja w systemie eWUŚ.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dzieci Niepełnosprawnych

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Piekary Śląskie

 • Adres: Piłsudskiego 5
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)284 54 35
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 45.46" N Długość geograficzna: 18°56' 29.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Fizjoterapia

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Piekary Śląskie

 • Adres: Piłsudskiego 5
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)284 54 35
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 45.46" N Długość geograficzna: 18°56' 29.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 273 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 października 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 00
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 22 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Endokrynologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 00
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 68 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologiczny - Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 00
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 199 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-02-29) 29 dni

(2016-02-29) 29 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Geriatryczny - Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 01 00
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 51 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Z Blokiem Porodowym

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 00
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 12 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 00
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny Z Intensywnym Nadzorem Kardiologiczym

Oddział Chorób Wewnętrznych Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 00
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 października 2019

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Piekary Śląskie

 • Adres: Piłsudskiego 5
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)284 55 20
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 45.46" N Długość geograficzna: 18°56' 29.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 35
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Piekary Śląskie

 • Adres: Piłsudskiego 5
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)284 55 20
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 45.46" N Długość geograficzna: 18°56' 29.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 78 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Piersi

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 19
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Piekary Śląskie

 • Adres: Piłsudskiego 5
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)284 55 20
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 45.46" N Długość geograficzna: 18°56' 29.94" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 39 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 60
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 486 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 sierpnia 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Połoznicz

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Piekary Śląskie

 • Adres: Piłsudskiego 5
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)284 55 20
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 45.46" N Długość geograficzna: 18°56' 29.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 19
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 19
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 36 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-03-18) 13 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 19
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 12 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-05-12) 2 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Piekary Śląskie

 • Adres: Piłsudskiego 5
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)284 55 20
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 45.46" N Długość geograficzna: 18°56' 29.94" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 13 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia Neonatologiczna Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 19
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Piekary Śląskie

 • Adres: Szpitalna 11
  Miasto: Piekary Śląskie
 • Tel. (032)393 81 29
 • Szerokość geograficzna: 50°22' 29.15" N Długość geograficzna: 18°57' 12.52" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 89 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 października 2019

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';