Szpital Ogólny Im. Dr Witolda Ginela W Grajewie

 • NIP: 7191361728
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N
  Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Konstytucji 3 Maja 34
 • 19-200 Grajewo

Opis placówki

Szpital Ogólny Im. Dr Witolda Ginela W Grajewie to obiekt obejmujący swoim zasięgiem miasto Grajewo. W firmie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń) i także Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (mały limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu osiem oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Rehabilitacyjny i także Oddział Chorób Wewnętrznych.
Szpital Ogólny Im. Dr Witolda Ginela W Grajewie ma jedenaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza jak również Poradnia Dermatologiczna.
Jednostce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja działa pn.-pt. w czasie pracy placówki. Aby ustalić termin do specjalisty wymagane są: dowód osobisty, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 0862723271 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji

Oddział Rehabilitacyjny Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.289
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2019

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Gabinet Pielęgnacyjnej Opieki Długoterminowej

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.289
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 wew. 289
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Internistyczno - Kardiologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.289
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-08-29) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.348
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.289
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 27 23 271 W.217
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.289
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny Z Izbą Przyjęć

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.242
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 086 272 32 71 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 27 23 271 W.217
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 83 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 27 23 271 W.217
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 70 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 sierpnia 2019

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2019-04-14) jeden dzień

(2017-06-02) 3 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych - Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 37 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 200 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-01-18) jeden dzień

(2014-06-27) jeden dzień

(2014-06-27) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 220 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-01-04) 7 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 102 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Grajewo

 • Adres: Konstytucji 3 Maja 34
  Miasto: Grajewo
 • Tel. 86 272 32 71 w.221
 • Szerokość geograficzna: 53°38' 46.69" N Długość geograficzna: 22°28' 11.34" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-10-15) 3 dni

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';