Szpital Powiatowy Im. Alfreda Sokołowskiego W Złotowie

 • NIP: 7671449305
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N
  Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 28
 • 77-400 Złotów

Opis placówki

Szpital Powiatowy Im. Alfreda Sokołowskiego W Złotowie to obiekt pracujący na terenie miasta Złotów. W firmie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (mały limit świadczeń)
Szpital ma jedenaście oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) a także Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu.
Szpital Powiatowy Im. Alfreda Sokołowskiego W Złotowie ma jedenaście poradni specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Leczenia Uzależnień i także Poradnia Zdrowia Psychicznego.
Obiekt posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach gdy gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń oraz by zachowć ciągłości procesu leczenia. Placówce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest także wykonanie poniższych badań: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ obsługuje od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia poradni. Aby uzgodnić termin do gabinetu specjalistycznego niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie do gabinetu specjalistycznego wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicjum Domowe

Hospicja Domowe Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 0672632233
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej - Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 67-2632233 W.498
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 86 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-06-17) 18 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 w.421
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny Z Pododdziałem Noworodków

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 w.463
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 w.422
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 W.488
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacyjny)

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 w.406
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 w.488
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-09-08) 6 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Terapii Uzależnień Od Alkoholu

Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Piecewo

 • Adres: - 1
  Miasto: Piecewo
 • Tel. 067-2664063
 • Szerokość geograficzna: 54°32' 20.53" N Długość geograficzna: 17°46' 28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 49 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 w.437
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 w.307
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 w.430
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 25 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 0672632233
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 318 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 października 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 w.437
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 w.407
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-12-07) 5 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 w.437
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna - Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 w.437
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Diagnostyki Sonograficznej I Endoskopowej

Pracownia Endoskopii Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 w.
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 67-2632233 w. 318
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 1 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Pracownia Rehabilitacji I Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 067-2632233 W.303
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 116 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zespół Rehabilitacji Domowej - Złotów

 • Adres: Szpitalna 28
  Miasto: Złotów
 • Tel. 67-2632233 W.303
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 19.82" N Długość geograficzna: 17°2' 41.19" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 69 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';