Szpital Powiatowy Im. Jana Pawła Ii W Trzciance

 • NIP: 7631439453
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N
  Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Gen. Władysława Sikorskiego 9
 • 64-980 Trzcianka

Opis placówki

Szpital Powiatowy Im. Jana Pawła Ii jest to obiekt obsługujący miasto Trzcianka. W obiekcie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń) i także Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma siedem oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Pediatryczny.
Szpital Powiatowy Im. Jana Pawła Ii ma pięć gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej a także Poradnia Urologiczna.
Jednostka posiada umowę na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń jak również by zachowć ciągłości leczenia. Placówce zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest też zrobienie szeregu badań diagnostycznych: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja możliwa jest od poniedziałku do piątku podczas pracy poradni. W celu ustalenia terminu na badanie niezbędne są: dokument toższamości, skierowanie do lekarza specjalisty od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczeniowy.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Rehabilitacji I Fizykoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-200, 35-23-201
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-200, 35-23-201
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 414 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 lipca 2022

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizykoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Krzyż Wielkopolski

 • Adres: Wojska Polskiego 72
  Miasto: Krzyż Wielkopolski
 • Tel. 067 25-64-099
 • Szerokość geograficzna: 52°53' 3.69" N Długość geograficzna: 16°0' 14.75" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-200, 35-23-201
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Leczenie Choroby Hurler Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-200, 35-23-201
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-200, 35-23-201
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-200, 35-23-201
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067-35-23-201
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-200,35-23-201
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 45 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-07-14) jeden dzień

(2016-07-14) 66 dni

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-200, 35-23-201
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-200, 35-23-201
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 635 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-200, 35-23-201
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-200, 35-23-201
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna W Krzyżu

Poradnia Chirurgii Ogólnej Krzyż Wielkopolski

 • Adres: Wojska Polskiego 72
  Miasto: Krzyż Wielkopolski
 • Tel. 067 25-64-099
 • Szerokość geograficzna: 52°53' 3.69" N Długość geograficzna: 16°0' 14.75" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna W Trzciance

Poradnia Chirurgii Ogólnej Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-202, 35-23-203
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna W Trzciance

Poradnia Dermatologiczna Trzcianka

 • Adres: Staszica 12
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-202, 35-23-203
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 12.74" N Długość geograficzna: 16°27' 38.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-202, 35-23-203
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 67 35 23 202, 35 23 203
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 4 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna W Trzciance

Poradnia Urologiczna Trzcianka

 • Adres: Staszica 12
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-202, 35-23-203
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 12.74" N Długość geograficzna: 16°27' 38.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067-35-23-274
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 49 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Diagnostyki Obrazowej-Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej Trzcianka

 • Adres: Sikorskiego 9
  Miasto: Trzcianka
 • Tel. 067 35-23-200, 35-23-201
 • Szerokość geograficzna: 53°2' 22.62" N Długość geograficzna: 16°27' 47.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 24 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';