Szpital Powiatowy Im. Prałata J. Glowatzkiego W Strzelcach Opolskich

 • NIP: 7561747987
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 54.81" N
  Długość geograficzna: 18°17' 29.25" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Opolska 36A
 • 47-100 Strzelce Opolskie

Opis placówki

Szpital Powiatowy Im. Prałata J. Glowatzkiego W Strzelcach Opolskich - obiekt udzielający świadczeń w obrębie miasta Strzelce Opolskie. W firmie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń) a także Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (średni limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu pięć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny jak również Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Szpital Powiatowy Im. Prałata J. Glowatzkiego W Strzelcach Opolskich ma dziewięć poradni specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Jednostka posiada umowę na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i także aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W jednostce możliwe jest też wykonanie badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista lub telefoniczna pracuje poniedziałek - piątek w czasie pracy poradni. Aby ustalić termin na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne będą: dowód osobisty, skierowanie do specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 58 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Strrzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strrzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Noworodków

Oddział Neonatologiczny Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 21 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-08-09) 2 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 152 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 grudnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)407 01 02
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastrologiczna - Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 24 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-10-19) 10 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 185 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia Neonatologiczna Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 218 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Wad Postawy - Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Strzelce Opolskie

 • Adres: Opolska 36
  Miasto: Strzelce Opolskie
 • Tel. (077)461 32 91
 • Szerokość geograficzna: 50°30' 53.46" N Długość geograficzna: 18°17' 29.4" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';