Szpital Powiatowy Sp. Z O.o. W Chełmży

 • NIP: 8792276028
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N
  Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szewska 23
 • 87-140 Chełmża

Opis placówki

Szpital Powiatowy Sp. Z O.o. W Chełmży - obiekt działający w rejonie miasta Chełmża. W ZOZ-ie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (mały limit świadczeń)
Szpital posiada pięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny jak również Oddział Neonatologiczny.
Szpital Powiatowy Sp. Z O.o. W Chełmży zawiera dziesięć gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Jednostka posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób a także aby nie przerwać ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest także wykonanie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia a także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ możliwa pon.-pt. w czasie pracy poradni. Aby zarejetrować się do gabinetu specjalistycznego niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie na badanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczeniowy.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 208
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 213
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 207
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 244
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 63 92 215
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 63 92 215
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 273
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056)675 22 55
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 151 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 217
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 63 92 215
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 63 92 215
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 63 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 63 92 215
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 217
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 273
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 259 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 233/224
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056)639 22 20
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 14.12" N Długość geograficzna: 18°36' 37.86" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-09-17) 13 dni

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Browina

 • Adres: 62
  Miasto: Browina
 • Tel. (056) 675 70 48
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 32.34" N Długość geograficzna: 18°25' 36.69" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 12 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';