Szpital Powiatowy W Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego

 • NIP: 7371741935
 • Szerokość geograficzna: 49°43' 6.77" N
  Długość geograficzna: 20°24' 28.8" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Józefa Piłsudskiego 61
 • 34-600 Limanowa

Opis placówki

Szpital Powiatowy jest to szpital zaopatrujący pacjentów na obszarze miasta Limanowa. W obiekcie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma dziewięć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny oraz Oddział Neonatologiczny.
Szpital Powiatowy posiada siedemnaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i także Poradnia Kardiologiczna.
Jednostka posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy gdy pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób a także aby nie przerwać ciągłości leczenia. Jednostce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W jednostce możliwe jest także zrobienie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i także Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni. W celu umówienia się do wybranego specjalisty wymagane są: dokument toższamości, dokument skierowania na badanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Dzieci

Oddział Pediatryczny Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Poddziałem Intensywnej Opieki I Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Chorób Wewnętrznych Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Chemioterapii Onkologicznej

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologii I Położnictwa Z Blokiem Porodowym

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-09-21) 5 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy I Patologii Noworodka

Oddział Neonatologiczny Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologiczny

Oddział Pulmonologii Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 265 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 658 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 372 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 maja 2020

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologiczny

Oddział Chorób Płuc Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 95
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 10
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 134 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 10
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 10
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 45 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 20
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 17 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 10
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 20
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 129 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 67
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 10
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 80 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 20
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 20
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 10
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 10
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 10
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 126 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-05-08) 30 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Oceny Rozwoju Dziecka

Poradnia Zaburzeń I Wad Rozwojowych Dzieci Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 32
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 10
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 96 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 20
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 10
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 79 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 67
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 10
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zaburzeń I Wad Rozwojowych Dzieci - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 32
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. +48 18 330 17 00 w. 848
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 50
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 16 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zespół Pracowni Techniki Obrazowej

Pracownia Tomografii Komputerowej Limanowa

 • Adres: Piłsudskiego 61
  Miasto: Limanowa
 • Tel. (018)330 17 50
 • Szerokość geograficzna: 49°42' 57.43" N Długość geograficzna: 20°24' 48.66" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 23 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';