Szpital Powiatowy W Pułtusku Spółka Z O.o.

 • NIP: 5681616554
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N
  Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Teofila Kwiatkowskiego 19
 • 06-102 Pułtusk

Opis placówki

Szpital Powiatowy W Pułtusku Spółka Z O.o. - szpital obsługjący pacjentów w okolicy miasta Pułtusk. W obiekcie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Do zakontraktowanych usług należą: Rehabilitacja lecznicza(mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zbliżony do średniego limit świadczeń) oraz Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera sześć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny a także Oddział Pediatryczny.
Szpital Powiatowy W Pułtusku Spółka Z O.o. ma poradnię lekarza pierwszego kontaktu i także pielęgniarki i także siedemnaście gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Alergologiczna oraz Poradnia Neurologiczna.
. Dla Kobiet jednostka świadczy pomoc położnej POZ w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie okołociążowym , a także porad w zakresie pielęgnacji. Umowa firmy obejmująca usługi lekarza rodzinnego zawiera promowanie zdrowia, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych oraz przeprowadzanie badań pacjentów. Do kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad chorym. Placówka posiada umowę na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach jeśli zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń , a także aby nie przerwać ciągłości leczenia. Placówce zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. W zakładzie możliwe jest również zrobienie poniższych badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia jak również Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ pracuje poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia jednostki. W celu ustalenia terminu do specjalisty wymagane są: dokument tożsamości, dokument skierowania do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, regularne opłacanie składek ZUS.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Gabinet Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 501 461 690
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 190 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 885 505 155, 23 692 00 41
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

I Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 01
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologii

Oddział Neonatologiczny Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 01
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 01
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 01
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii

Oddział Pediatryczny Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 01
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 01
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 692 52 21
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 58
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 023 691-99-58
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 692 52 21
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-04-20) 5 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 885 505 805
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 58
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 58
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 71 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 692 52 21
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 692 52 21
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 58
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 692 52 21
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 58
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Neurologiczna Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 885 505 155, 23 692 00 41
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna

Poradnia Onkologiczna Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 58
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 692 52 21
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia Pulmonologiczna Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 692 52 21
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Reumatologiczna Pułtusk

 • Adres: 3 Maja 5
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 885 505 155, 23 692 00 41
 • Szerokość geograficzna: 52°42' 17.51" N Długość geograficzna: 21°5' 9.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 26 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna

Poradnia Urologiczna Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 58
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 17 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii

Pracownia Endoskopii Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 58, 23 691 99 25
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej Pułtusk

 • Adres: Teofila Kwiatkowskiego 19
  Miasto: Pułtusk
 • Tel. 23 691 99 32
 • Szerokość geograficzna: 52°41' 38.95" N Długość geograficzna: 21°6' 51.09" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 18 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';