Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Nowym Sączu

NIP: 7342608458
Szerokość geograficzna: 49°37' 6.7" N Długość geograficzna: 20°42' 3.77" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Młyńska 10 33-300 Nowy Sącz
Ośrodek Leczenia Szpitalnego to obiekt pracujący na terenie miasta Nowy Sącz. W jednostce wykonywane są cztery świadczenia medyczne. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń) jak również Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera dziewiętnaście oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Pediatryczny, Oddział Neonatologiczny i także Oddział Neonatologiczny.
Ośrodek Leczenia Szpitalnego zawiera osiemnaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Diabetologiczna a także Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc.
Jednostce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest też przeprowadzenie panelu badań: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej możliwa pon.-pt. w godzinach pracy placówki. Aby ustalić termin do gabinetu specjalistycznego niezbędne są: dokument toższamości, skierowanie do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Chirurgii Ogólnej I Naczyniowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 182 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Chirurgii Onkologicznej - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 56 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 252 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 listopada 2020
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Chorób Zakaźnych - Wielogłowy

[zobacz mapkę]
Adres: Dąbrowa 1 Miasto: Wielogłowy
Tel. (018)443 21 23 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Plac Kuźnice 1 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 11.15" N Długość geograficzna: 20°42' 11.59" E
 

Oddział Ginekologii Onkologicznej - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Hematologiczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Hematologiczny

[zobacz mapkę]

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Hematologiczny - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 36 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Nefrologiczny - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Neonatologiczny Z Intensywną Terapią

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Nowy Sącz

Adres: Plac Kuźnice 1 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 11.15" N Długość geograficzna: 20°42' 11.59" E
 

Oddział Neurologiczny - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Onkologii Klinicznej

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Onkologii Klinicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Onkologii Klinicznej

[zobacz mapkę]

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Onkologii Klinicznej

[zobacz mapkę]

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Onkologii Klinicznej

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Piersi Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Onkologii Klinicznej

[zobacz mapkę]

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Onkologii Klinicznej

[zobacz mapkę]

Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Onkologii Klinicznej

[zobacz mapkę]

Leczenie Czerniaka Skóry Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Onkologii Klinicznej

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Otolaryngologiczny - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2020
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Pediatryczny - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Pulmonologii

[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Radioterapii - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Urologiczny - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Poradnia Onkologiczna

[zobacz mapkę]

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Poradnia Onkologiczna

[zobacz mapkę]

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E

Procedury medyczne

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 305 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 listopada 2021
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 384 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2020
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Nowy Sącz

Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E
 

Oddział Psychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E

Programy zdrowotne

 

Oddział Neurologiczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E

Poradnie specjalistyczne

 

Oddział Otolaryngologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Otorynolaryngologiczny Nowy Sącz

Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 206 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Poradnia Alergologiczna - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 66 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E
 

Poradnia Chirurgiczna Dla Dzieci

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Nowy Sącz

Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Szacowana data wolnych terminów: po 12 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E
 

Poradnia Diabetologiczna - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Plac Kuźnice 1 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Szacowana data wolnych terminów: po 14 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 11.15" N Długość geograficzna: 20°42' 11.59" E
 

Poradnia Hematologiczna - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 98 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 lipca 2019
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-11-02) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Poradnia Nefrologiczna - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E
 

Poradnia Neurologiczna - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 114 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 października 2019
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E
 

Poradnia Onkologiczna - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E
 

Poradnia Preluksacyjna - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E
 

Poradnia Pulmonologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Nowy Sącz

Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E
 

Poradnia Reumatologiczna - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Aleje Wolności 49 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 74 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 49°36' 49.32" N Długość geograficzna: 20°41' 55.93" E
 

Poradnia Zaburzeń I Wad Rozwojowych Dzieci - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Plac Kuźnice 1 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 11.15" N Długość geograficzna: 20°42' 11.59" E
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Młyńska 5 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77 Szacowana data wolnych terminów: po 22 października 2019
Szerokość geograficzna: 49°37' 7.46" N Długość geograficzna: 20°42' 0.44" E
 

Zakład Medycyny Nuklearnej - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: Długosza 28 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 88 77
Szerokość geograficzna: 49°37' 4.83" N Długość geograficzna: 20°41' 49.93" E

Rehabilitacja lecznicza

 

Poradnia Rehabilitacyjna - Nowy Sącz

[zobacz mapkę]
Adres: K. Wielkiego 4 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 78 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2019
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-09-16) 14 dni
Szerokość geograficzna: 49°37' 33.68" N Długość geograficzna: 20°41' 24.86" E
 

Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Nowy Sącz

Adres: K. Wielkiego 4 Miasto: Nowy Sącz
Tel. (018)443 78 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 157 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 września 2018
Szerokość geograficzna: 49°37' 33.68" N Długość geograficzna: 20°41' 24.86" E