Szpital Specjalistyczny W Kościerzynie

 • NIP: 5911474975
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N
  Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • A. Piechowskiego 36
 • 83-400 Kościerzyna

Opis placówki

Szpital Specjalistyczny W Kościerzynie - obiekt pracujący w okolicy miasta Kościerzyna. W ZOZ-ie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń)
Szpital posiada czternaście oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Szpital Specjalistyczny W Kościerzynie posiada gabinet lekarza rodzinnego i także wykwalifikowanej pielęgniarki i piętnaście poradni specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Kardiologiczna a także Poradnia Onkologiczna.
Podpisana umowa instytucji obejmująca następujące usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera promowanie zdrowia, diagnozowania pacjentów jak również przeprowadzanie badań pacjentów. Do kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Obejmuje to kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą. Obiekt posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w sytuacjach gdy jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób a także dla zachowania ciągłości procesu leczenia. W obiekcie możliwe jest także wykonanie szeregu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia oraz Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach świadczenia usług. Aby zostać zarejestrowanym do wybranego specjalisty potrzebne są: dowód osobisty, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Dzierżążno

 • Adres: Szpitalna 36
  Miasto: Dzierżążno
 • Tel. (058)681 07 86
 • Szerokość geograficzna: 54°19' 39.62" N Długość geograficzna: 18°15' 39.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 02 60
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 96 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 05 53
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 04 83
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Dzierżążno

 • Adres: Szpitalna 36
  Miasto: Dzierżążno
 • Tel. (058)681 07 86
 • Szerokość geograficzna: 54°19' 39.62" N Długość geograficzna: 18°15' 39.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 1035 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Dla Dzieci - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 03 50
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-07-20) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Dla Dzieci - Dzierżążno

 • Adres: Szpitalna 36
  Miasto: Dzierżążno
 • Tel. (058)681 07 86
 • Szerokość geograficzna: 54°19' 39.62" N Długość geograficzna: 18°15' 39.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 79 dni.

[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dzierżążno

 • Adres: Szpitalna 36
  Miasto: Dzierżążno
 • Tel. (058)681 07 86
 • Szerokość geograficzna: 54°19' 39.62" N Długość geograficzna: 18°15' 39.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 636 dni.

[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dla Dzieci Dzierżążno

 • Adres: Szpitalna 36
  Miasto: Dzierżążno
 • Tel. (058)681 07 86
 • Szerokość geograficzna: 54°19' 39.62" N Długość geograficzna: 18°15' 39.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 109 dni.

[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dla Dzieci Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 03 63
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Dzierżążno

 • Adres: Szpitalna 36
  Miasto: Dzierżążno
 • Tel. (058)681 07 86
 • Szerokość geograficzna: 54°19' 39.62" N Długość geograficzna: 18°15' 39.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 42 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 02 60
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 31 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci - Dzierżążno

 • Adres: Szpitalna 36
  Miasto: Dzierżążno
 • Tel. (058)681 07 86
 • Szerokość geograficzna: 54°19' 39.62" N Długość geograficzna: 18°15' 39.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 57 dni.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicja Stacjonarne - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 04 05
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy - Dzierżążno

 • Adres: Szpitalna 36
  Miasto: Dzierżążno
 • Tel. (058)681 07 86
 • Szerokość geograficzna: 54°19' 39.62" N Długość geograficzna: 18°15' 39.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 04 43
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 104 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 05 53
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 68 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 04 12
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Chemioterapii

Oddział Leczenia Jednego Dnia Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 50
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczny - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 03 83
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 04 13
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 26 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 03 73
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 04 83
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 03 63
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 06 63
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 319 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 04 63
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 117 dni.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 06 93
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 2 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-11-11) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny - Dzierżążno

 • Adres: Szpitalna 36
  Miasto: Dzierżążno
 • Tel. (058)681 07 86
 • Szerokość geograficzna: 54°19' 39.62" N Długość geograficzna: 18°15' 39.31" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zespół Leczenia Środowiskowego(Domowego)

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 06 93
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 21 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 55 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 101 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 37 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 21 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 2 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 00 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Kościerzyna

 • Adres: A. Piechowskiego 36
  Miasto: Kościerzyna
 • Tel. (058)686 01 00
 • Szerokość geograficzna: 54°7' 16.58" N Długość geograficzna: 17°56' 59.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 42 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';