Szpital Św. Anny W Miechowie

 • NIP: 6591328869
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N
  Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 3
 • 32-200 Miechów

Opis placówki

Szpital Św. Anny W Miechowie - szpital udzielający świadczeń na obszarze miasta Miechów. W ZOZ-ie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń) i Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada dziewięć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neurologiczny a także Oddział Pediatryczny.
Szpital Św. Anny W Miechowie ma siedemnaście gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Otolaryngologiczna.
Jednostce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja telefoniczna pracuje pon.-pt. w godzinach świadczenia usług. By zapisać się na wizytę specjalistyczną wymagane są: dowód osobisty, dokument skierowania do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 59
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 77 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 47
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny O Profilu Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznym I Urologicznym

Oddział Chirurgiczny Ogólny Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 69
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 69
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 69
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii I Chorób Wewnętrznych

Oddział Kardiologiczny Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 69
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Oddział Neurologiczny Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 69
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodków I Wcześniaków

Oddział Neonatologiczny Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 69
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 69
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny Z Blokiem Porodowym

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 69
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny Ii O Profilu Kardiologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 69
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 34 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny I O Profilu Ogólnym

Oddział Chorób Wewnętrznych Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 69
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 17 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny O Profilu Ogólnym

Oddział Chorób Wewnętrznych Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 69
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 89
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 99
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 47
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 92
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 47
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 91
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 93
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 47
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 47
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 81
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 47
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 21 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 47
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-11-28) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczno-Urazowa

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 89
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 47
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 47
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego I Leczenia Uzależnień

Poradnia Zdrowia Psychicznego Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 03 50
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Miechów

 • Adres: Szpitalna 3
  Miasto: Miechów
 • Tel. (041)382 02 69
 • Szerokość geograficzna: 50°21' 12.75" N Długość geograficzna: 20°2' 4.22" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';