"szpital Tucholski" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 • NIP: 5611455873
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N
  Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Nowodworskiego 14-18
 • 89-500 Tuchola

Opis placówki

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "szpital Powiatowy" W Tucholi - obiekt zaopatrujący miasto Tuchola. W ZOZ-ie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze(średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń) a także Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (średni limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu sześć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neonatologiczny jak również Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "szpital Powiatowy" W Tucholi zawiera dwanaście poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej.
ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest również zrobienie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ pracuje pn.-pt. w godzinach otwarcia jednostki. W celu uzgodnienia terminu na badanie niezbędne są: dokument toższamości, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dowód ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 65
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 229 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 63
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 17
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 140 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 48
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologii I Położnictwa

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 31
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej

Oddział Kardiologiczny Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 77
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 48
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny Z Intensywną Opieką Kardiologiczną

Oddział Chorób Wewnętrznych Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 40
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 77
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 46 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 77
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej

Koronarografia Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 77
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 34 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 77
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 33 605 60
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 60
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 63
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 46 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 33 60 503
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 45 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 60
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 lipca 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 64
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 63
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 63
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-10-21) 30 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 33 60 503
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 21 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 63
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 60
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 50
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 65 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 52
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-11-19) 6 dni

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 523360568
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia I Współuzależnienia Od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 64
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 63
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Tuchola

 • Adres: Nowodworskiego 14-18
  Miasto: Tuchola
 • Tel. 52 336 05 03
 • Szerokość geograficzna: 53°35' 22.65" N Długość geograficzna: 17°51' 44.84" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 23 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';