Szpitale Łódzkie

Szpital Bełchatów

 

Szpital Wojewódzki Im. Jana Pawła Ii W Bełchatowie

Szpital posiada siedemdziesiąt oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Urologiczny. Do placówki należy również osiemdziesiąt jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Brzeziny

 

Szpital Powiatowy W Brzezinach

Szpital posiada trzydzieści osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również dwadzieścia siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Neurologiczna.

Szpital Głowno

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "centrum Medyczne Wsinf" W Głownie

Szpital posiada szesnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Do placówki należy również piętnaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Urologiczna.

Szpital Kutno

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "kutnowski Szpital Samorządowy"

Szpital posiada czterdzieści siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również trzydzieści poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Łęczyca

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Łęczycy

Szpital posiada dwadzieścia osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również sześćdziesiąt dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Okulistyczna.

Szpital Łowicz

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Łowiczu

Szpital posiada dwadzieścia pięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również piętnaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpitale Łódź

 

Centrum Zdrowia "abis" Przy Wyższej Szkole Informatyki I Umiejętności W Łodzi

Szpital posiada dwanaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Do placówki należy również dwanaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Szpital posiada dziewięćdziesiąt cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neonatologiczny, Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci, Oddział Pediatryczny. Do placówki należy również trzydzieści poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
 

Medeor Plus

Szpital posiada dwadzieścia siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Okulistyczny, Oddział Neonatologiczny. Do placówki należą również dwadzieścia trzy poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
 

Miejskie Centrum Medyczne Im. Dr.karola Jonschera W Łodzi

Szpital posiada dwadzieścia osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Okulistyczny. Do placówki należy również czterdzieści pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Neurologiczna.
 

Salve Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Szpital posiada czterdzieści dwa oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Do placówki należy również trzydzieści osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Kardiologiczna.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego W Łodzi

Szpital posiada siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddział Alergologiczny. Do placówki należą również trzydzieści trzy poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Alergologiczna, Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycz

Szpital posiada siedemdziesiąt siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Neurologiczny. Do placówki należy również osiemdziesiąt poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Alergologiczna.
 

Sp Zoz Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im.wojskowej Akademii Medycznej Um W Łodzi - Centralny Szpital Weteranów

Szpital posiada sto sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiochirurgiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również sto poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Kardiologiczna.
 

Sp Zoz Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 Im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego W Łodzi

Szpital posiada czterdzieści siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci, Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci. Do placówki należy również sześćdziesiąt jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci, Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci, Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci.
 

Szpital Zakonu Bonifratrów W Łodzi

Szpital posiada dwadzieścia dwa oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również dwadzieścia siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej.
 

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii I Traumatologii Im. M. Kopernika W Łodzi

Szpital posiada sto oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Hematologiczny. Do placówki należy również dziewięćdziesiąt siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Hematologiczna, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Reumatologiczna.
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. Biegańskiego

Szpital posiada trzydzieści oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również dwadzieścia pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (Hiv/aids), Poradnia Chorób Zakaźnych.
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. M. Pirogowa W Łodzi

Szpital posiada czterdzieści sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neonatologiczny, Oddział Urologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również pięćdziesiąt jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
 

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji W Łodzi

Szpital posiada dwadzieścia sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Pulmonologii Dla Dzieci, Oddział Pulmonologii, Oddział Urologiczny. Do placówki należą również dwadzieścia trzy poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci, Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc.

Szpitale Łódź-Bałuty

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Łodzi

Szpital posiada czterdzieści dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgii Naczyniowej. Do placówki należą również sześćdziesiąt dwie poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Onkologiczna.
 

Wojewódzkie Centrum Ortopedii I Rehabilitacji Narządu Ruchu Im. Dr Z. Radlińskiego W Łodzi

Szpital posiada osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci. Do placówki należy również osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci.

Szpital Łódź-Widzew

 

I Szpital Miejski Im Dr. E.sonnenberga Spzoz

Szpital posiada jedenaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również dwanaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Opoczno

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Im.edmunda Biernackiego W Opocznie

Szpital posiada trzydzieści jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również trzydzieści pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Pabianice

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "pabianickie Centrum Medyczne"

Szpital posiada czterdzieści oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również siedemdziesiąt jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpitale Piotrków Trybunalski

 

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej W Piotrkowie Trybunalskim

Szpital posiada dwadzieścia dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również trzydzieści jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Neurologiczna.
 

Samodzielny Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika W Piotrkowie Trybunalskim

Szpital posiada sześćdziesiąt dwa oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Neurologiczny. Do placówki należy również osiemdziesiąt dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Poddębice

 

Poddębickie Centrum Zdrowia

Szpital posiada trzydzieści sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również trzydzieści osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Radomsko

 

Szpital Powiatowy W Radomsku

Szpital posiada pięćdziesiąt pięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również sześćdziesiąt osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Rawa Mazowiecka

 

Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna W Rawie Mazowieckiej

Szpital posiada czternaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pulmonologii, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również dziesięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Sieradz

 

Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu

Szpital posiada siedemdziesiąt oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Kardiologiczny. Do placówki należy również siedemdziesiąt siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Skierniewice

 

Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Stanisława Rybickiego W Skierniewicach

Szpital posiada pięćdziesiąt pięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologiczny. Do placówki należy również czterdzieści osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Dermatologiczna.

Szpital Tomaszów Mazowiecki

 

Tomaszowskie Centrum Zdrowia

Szpital posiada pięćdziesiąt oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również czterdzieści dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpitale Wieluń

 

Rosa Alba - Centrum Okulistyczne

Szpital posiada osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Okulistyczny. Do placówki należą również cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieluń

Szpital posiada trzydzieści dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również czterdzieści sześć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Wieruszów

 

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. Z.o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

Szpital posiada szesnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny. Do placówki należy również trzydzieści jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpitale Zduńska Wola

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Zduńskiej Woli

Szpital posiada osiemnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również dwadzieścia osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Kardiologiczna.
 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada czternaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również trzydzieści dwie poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Kardiologiczna.

Szpital Zgierz

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Marii Skłodowskiej - Curie W Zgierzu

Szpital posiada sześćdziesiąt trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Neurochirurgiczny. Do placówki należy również pięćdziesiąt pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Kardiologiczna.