Szpitale Lubelskie

Szpital Bełżyce

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 W Bełżycach

Szpital posiada piętnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również trzydzieści dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Kardiologiczna.

Szpital Biała Podlaska

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Białej Podlaskiej

Szpital posiada sześćdziesiąt sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny, Oddział Neonatologiczny. Do placówki należy również sześćdziesiąt sześć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Urologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Chełm

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Chełmie

Szpital posiada pięćdziesiąt siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również siedemdziesiąt osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Dęblin

 

6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital posiada dwanaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również czterdzieści cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Neurologiczna.

Szpital Hrubieszów

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Hrubieszowie

Szpital posiada dwadzieścia siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również czterdzieści sześć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpitale Janów Lubelski

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Ani-Med

Szpital posiada piętnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Okulistyczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do placówki należy również czterdzieści pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Janowie Lubelskim

Szpital posiada dwadzieścia dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również pięćdziesiąt pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Krasnystaw

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Krasnymstawie

Szpital posiada czterdzieści osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również pięćdziesiąt cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Okulistyczna.

Szpital Kraśnik

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kraśniku

Szpital posiada trzydzieści dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Kardiologiczny. Do placówki należy również sześćdziesiąt sześć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Neurologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Lubartów

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Lubartowie

Szpital posiada trzydzieści dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neurologiczny. Do placówki należą również pięćdziesiąt trzy poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpitale Lublin

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Spzoz W Lublinie

Szpital posiada trzydzieści sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również czterdzieści sześć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Neurologiczna.
 

Arion Szpitale Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada trzydzieści dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Neurologiczny. Do placówki należy również siedemdziesiąt jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej.
 

Centrum Medyczne Medicos S.a.

Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do placówki należy również dwadzieścia dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci.
 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli

Szpital posiada sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Onkologiczny. Do placówki należy również czterdzieści pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Onkologicznej.
 

Okręgowy Szpital Kolejowy S.p.z.o.z. W Lublinie

Szpital posiada dwadzieścia dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Urologiczny. Do placówki należy również dwadzieścia dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Urologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 W Lublinie

Szpital posiada siedemdziesiąt dwa oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Okulistyczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również pięćdziesiąt cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Dermatologiczna.
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 W Lublinie

Szpital posiada dziewięćdziesiąt trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny, Oddział Neurochirurgiczny. Do placówki należy również siedemdziesiąt sześć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Jana Bożego W Lublinie

Szpital posiada trzydzieści trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Do placówki należy również trzydzieści siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Lublinie

Szpital posiada trzydzieści sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również pięćdziesiąt osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
 

Szpital Neuropsychiatryczny Im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital posiada dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neurologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również dziesięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Neurologiczna, Poradnia Logopedyczna.
 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy W Lublinie

Szpital posiada czterdzieści osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci, Oddział Otolaryngologiczny Dla Dzieci. Do placówki należy również pięćdziesiąt pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci.
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital posiada siedemdziesiąt sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do placówki należy również osiemdziesiąt sześć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Endokrynologiczna.

Szpital Łęczna

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łęcznej

Szpital posiada piętnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Plastycznej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należą również sześćdziesiąt cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Neurologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Okulistyczna.

Szpital Łuków

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łukowie

Szpital posiada trzydzieści trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również pięćdziesiąt trzy poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Międzyrzec Podlaski

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Międzyrzecu Podlaskim

Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również dwadzieścia jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Nałęczów

 

"klinika" Sp. Z O.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital posiada jedenaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Do placówki należy również osiemnaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc.

Szpital Opole Lubelskie

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Opolu Lubelskim

Szpital posiada czternaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również trzydzieści poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Parczew

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Parczewie

Szpital posiada dwadzieścia cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Geriatryczny. Do placówki należy również dwadzieścia dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Neurologiczna.

Szpital Puławy

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Puławach

Szpital posiada sześćdziesiąt dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do placówki należy również sześćdziesiąt dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Onkologiczna, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Radzyń Podlaski

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Radzyniu Podlaskim

Szpital posiada trzydzieści osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neurologiczny. Do placówki należy również czterdzieści pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Okulistyczna.

Szpital Szczebrzeszyn

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Szpital posiada dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również dwadzieścia sześć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Neurologiczna.

Szpital Świdnik

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital posiada dwadzieścia cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również trzydzieści trzy poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Tomaszów Lubelski

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Tomaszowie Lubelskim

Szpital posiada czterdzieści oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Neurologiczny. Do placówki należy również czterdzieści dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Okulistyczna.

Szpital Włodawa

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie

Szpital posiada dwadzieścia cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również trzydzieści dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Okulistyczna.

Szpitale Zamość

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła Ii W Zamościu

Szpital posiada siedemdziesiąt cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny. Do placówki należą również osiemdziesiąt cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Endokrynologiczna.
 

Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada dwadzieścia cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również trzynaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc, Poradnia Hematologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci.