Szpitale Małopolskie

Szpital Bochnia

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Bochni "szpital Powiatowy" Im. Bł. Marty Wieckiej

Szpital posiada trzydzieści dwa oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również pięćdziesiąt jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Brzesko

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Brzesku

Szpital posiada trzydzieści pięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również siedemdziesiąt sześć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Neurologiczna.

Szpital Chrzanów

 

Szpital Powiatowy W Chrzanowie

Szpital posiada pięćdziesiąt siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny. Do placówki należy również czterdzieści dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Kardiologiczna.

Szpital Dąbrowa Tarnowska

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Tarnowskiej

Szpital posiada trzydzieści trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również pięćdziesiąt siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Gorlice

 

Szpital Specjalistyczny Im.henryka Klimontowicza W Gorlicach

Szpital posiada czterdzieści osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Okulistyczny. Do placówki należy również siedemdziesiąt osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Okulistyczna.

Szpitale Kraków

 

5 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krakowie

Szpital posiada sześćdziesiąt trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Otolaryngologiczny. Do placówki należy również osiemdziesiąt jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej.
 

Centermed Kraków Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada osiemnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Urologiczny Dla Dzieci, Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci. .
 

Centrum Onkologii - Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie

Szpital posiada dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Urologiczny. Do placówki należy również dwadzieścia jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Onkologiczna.
 

Krakowski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła Ii

Szpital posiada czterdzieści sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiochirurgiczny, Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej. Do placówki należą również trzydzieści cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc.
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Multimedis

Szpital posiada trzydzieści dwa oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Okulistyczny. Do placówki należy również czternaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Neurochirurgiczna.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Krakowie

Szpital posiada trzydzieści sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również pięćdziesiąt pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki W Krakowie

Szpital posiada sto szesnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Neonatologiczny. Do placówki należy również sto siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Hematologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
 

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe Medicina Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada dwadzieścia oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do placówki należą również dwadzieścia dwie poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Neurologiczna.
 

Szpital Miejski Specjalistyczny Im. Gabriela Narutowicza

Szpital posiada czterdzieści siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Kardiologiczny. Do placówki należy również czterdzieści jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Urologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
 

Szpital Specjalistyczny Im.j.dietla W Krakowie

Szpital posiada szesnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Kardiologiczny. Do placówki należą również trzydzieści cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Kardiologiczna.
 

Szpital Specjalistyczny Im. Ludwika Rydygiera W Krakowie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada sześćdziesiąt trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również sześćdziesiąt dwie poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Hematologiczna, Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
 

Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Krakowie

Szpital posiada sześćdziesiąt oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Neonatologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również pięćdziesiąt cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Otolaryngologiczna.
 

Szpital Zakonu Bonifratrów Św.jana Grandego W Krakowie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada szesnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również dziesięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chorób Naczyń, Poradnia Chirurgii Ogólnej.
 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy W Krakowie

Szpital posiada sześćdziesiąt oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neonatologiczny, Oddział Hematologiczny Dla Dzieci. Do placówki należy również osiemdziesiąt jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci, Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci, Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci.
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Im.św. Ludwika W Krakowie

Szpital posiada dwadzieścia trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Pulmonologii Dla Dzieci, Oddział Pediatryczny, Oddział Neonatologiczny. Do placówki należy również trzydzieści sześć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci, Poradnia Chorób Zakaźnych Dla Dzieci.

Szpital Kraków-Śródmieście

 

Szpital Na Siemiradzkiego Im. Rafała Czerwiakowskiego

Szpital posiada piętnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Do placówki należy również siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Krynica-Zdrój

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Im.dr. Józefa Dietla W Krynicy-Zdroju

Szpital posiada dwadzieścia cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również dwadzieścia pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Limanowa

 

Szpital Powiatowy W Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego

Szpital posiada trzydzieści sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również sześćdziesiąt cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Miechów

 

Szpital Św. Anny W Miechowie

Szpital posiada trzydzieści trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Neurologiczny. Do placówki należy również pięćdziesiąt pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Okulistyczna.

Szpital Myślenice

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Myślenicach

Szpital posiada trzydzieści sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również czterdzieści dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Nowy Sącz

 

Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Nowym Sączu

Szpital posiada pięćdziesiąt siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Neonatologiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do placówki należy również pięćdziesiąt osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Alergologiczna.

Szpital Nowy Targ

 

Podhalański Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła Ii W Nowym Targu

Szpital posiada trzydzieści pięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również pięćdziesiąt osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Olkusz

 

Nowy Szpital W Olkuszu Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada trzydzieści sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również sześćdziesiąt cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Oświęcim

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Oświęcimiu

Szpital posiada trzydzieści dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należą również sześćdziesiąt cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Poznań

 

Fresenius Nephrocare Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada pięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Nefrologiczny. Do placówki należy również dziesięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Nefrologiczna.

Szpital Proszowice

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Proszowicach

Szpital posiada trzydzieści oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również pięćdziesiąt dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Okulistyczna.

Szpital Rabka-Zdrój

 

"szpital Miejski W Rabce Zdroju" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada dwanaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również trzydzieści jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Sucha Beskidzka

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Suchej Beskidzkiej

Szpital posiada czterdzieści pięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również sześćdziesiąt dwie poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Neurologiczna.

Szpitale Tarnów

 

Specjalistyczny Szpital Im. E. Szczeklika W Tarnowie

Szpital posiada czterdzieści cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Kardiologiczny. Do placówki należą również trzydzieści trzy poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Kardiologiczna.
 

Szpital Wojewódzki Im.św.łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Tarnowie

Szpital posiada sześćdziesiąt osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Kardiologiczny. Do placówki należy również sześćdziesiąt dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Neurochirurgiczna, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Tuchów

 

Centrum Zdrowia Tuchów Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada dwadzieścia siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neonatologiczny. Do placówki należą również osiemdziesiąt trzy poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Kardiologiczna.

Szpital Wadowice

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach

Szpital posiada trzydzieści trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również siedemdziesiąt poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Otolaryngologiczna.

Szpital Warszawa

 

Instytut Gruźlicy I Chorób Płuc

Szpital posiada piętnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Alergologiczny Dla Dzieci, Oddział Pulmonologii Dla Dzieci, Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej. Do placówki należy również dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej.

Szpital Zakopane

 

Szpital Powiatowy Im. Dr Tytusa Chałubińskiego W Zakopanem

Szpital posiada trzydzieści osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do placówki należy również pięćdziesiąt poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Okulistyczna.