Szpitale Opolskie

Szpital Brzeg

 

Brzeskie Centrum Medyczne

Szpital posiada trzydzieści oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również dwadzieścia pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Kardiologiczna.

Szpital Głubczyce

 

Szpital Powiatowy W Głubczycach

Szpital posiada dwadzieścia cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również czterdzieści cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpitale Głuchołazy

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administacji W Głuchoła

Szpital posiada trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Pulmonologii. .
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej W Głuchołazach

Szpital posiada dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Pulmonologii, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również dwadzieścia pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Kędzierzyn-Koźle

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kędzierzynie-Koźlu

Szpital posiada pięćdziesiąt cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Okulistyczny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również pięćdziesiąt dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Kluczbork

 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.a Szpital Powiatowy

Szpital posiada dwadzieścia cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również trzydzieści sześć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Krapkowice

 

Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada trzydzieści oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również czterdzieści trzy poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Kup

 

Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych

Szpital posiada piętnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Pulmonologii, Oddział Reumatologiczny. Do placówki należy również trzynaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Geriatryczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Reumatologiczna.

Szpital Namysłów

 

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna

Szpital posiada dwadzieścia cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również dwadzieścia dwie poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Nysa

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Nysie

Szpital posiada czterdzieści dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do placówki należą również pięćdziesiąt trzy poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Olesno

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Oleśnie

Szpital posiada dwadzieścia siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również czterdzieści dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Kardiologiczna.

Szpitale Opole

 

116 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital posiada dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również czterdzieści poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Okulistyczna.
 

Centrum Ginekologii, Położnictwa I Neonatologii W Opolu

Szpital posiada dwanaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Do placówki należy również dziesięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "chirmed" Sp. Z O.o.

Szpital posiada dwanaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci, Oddział Otolaryngologiczny. .
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Opolu

Szpital posiada piętnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Do placówki należy również czterdzieści pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Opolskie Centrum Onkologii Im.prof.t.koszarowskiego

Szpital posiada sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Onkologiczny. Do placówki należy również dziesięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Onkologiczna.
 

Szpital Wojewódzki W Opolu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital posiada trzydzieści oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również czterdzieści poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Endokrynologiczna.
 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Opolu

Szpital posiada sześćdziesiąt sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny, Oddział Neurochirurgiczny. Do placówki należy również sześćdziesiąt dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Urologiczna.

Szpital Prudnik

 

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Prudniku

Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również dwadzieścia dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Dermatologiczna.

Szpital Strzelce Opolskie

 

Szpital Powiatowy Im. Prałata J. Glowatzkiego W Strzelcach Opolskich

Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również trzydzieści pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Diabetologiczna.

Szpital Wrocław

 

Emc Instytut Medyczny Spółka Akcyjna

Szpital posiada dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również dwadzieścia cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Gastroenterologiczna.