Szpitale Podlaskie

Szpital Augustów

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Augustowie

Szpital posiada dwadzieścia sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również osiemnaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpitale Białystok

 

Białostockie Centrum Onkologii Im. Marii Skłodowskiej - Curie

Szpital posiada sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Onkologiczny. Do placówki należy również siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chirurgii Onkologicznej.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Białymstoku

Szpital posiada dwadzieścia cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Urologiczny. Do placówki należą również pięćdziesiąt trzy poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Urologiczna, Poradnia Kardiologiczna.
 

Sp Zoz Wojewódzki Szpital Zespolony Im. J. Śniadeckiego

Szpital posiada sześćdziesiąt osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Neurologiczny. Do placówki należy również sześćdziesiąt pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Urologiczna.
 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im. L. Zamenhofa W Białymstoku

Szpital posiada czterdzieści osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci. Do placówki należy również siedemdziesiąt osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci.
 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Białymstoku

Szpital posiada sto dwadzieścia pięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Kardiochirurgiczny. Do placówki należy również sto dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc, Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (Hiv/aids).
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. K.dłuskiego

Szpital posiada osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Nefrologiczny, Oddział Dermatologiczny, Oddział Chorób Zakaźnych Dla Dzieci. Do placówki należy również trzynaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Chorób Zakaźnych, Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (Hiv/aids).

Szpital Bielsk Podlaski

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Bielsku Podlaskim

Szpital posiada trzydzieści oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również pięćdziesiąt trzy poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc.

Szpital Grajewo

 

Szpital Ogólny Im. Dr Witolda Ginela W Grajewie

Szpital posiada dwadzieścia cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również trzydzieści osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Hajnówka

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Hajnówce

Szpital posiada trzydzieści trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również dziewięćdziesiąt poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Kolno

 

Szpital Ogólny W Kolnie

Szpital posiada dziewiętnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również czterdzieści siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Łapy

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łapach

Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również dwadzieścia pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Otolaryngologiczna.

Szpital Łomża

 

Szpital Wojewódzki Im.kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szpital posiada sześćdziesiąt osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Kardiologiczny, Oddział Neonatologiczny. Do placówki należy również siedemdziesiąt siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Kardiologiczna.

Szpital Mońki

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach

Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należą również trzydzieści cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Okulistyczna.

Szpital Sejny

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sejnach

Szpital posiada piętnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należą również trzydzieści cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Siemiatycze

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Siemiatyczach

Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również czterdzieści cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Sokółka

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokółce

Szpital posiada dwadzieścia siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również dwadzieścia osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Suwałki

 

Szpital Wojewódzki Im. Dr. Ludwika Rydygiera W Suwałkach

Szpital posiada sześćdziesiąt siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należą również sześćdziesiąt dwie poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Onkologiczna, Poradnia Urologiczna.

Szpital Wysokie Mazowieckie

 

Szpital Ogólny W Wysokiem Mazowieckiem

Szpital posiada trzydzieści oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również osiemnaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Zambrów

 

Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również trzydzieści dwie poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.