Szpitale Świętokrzyskie

Szpitale Busko-Zdrój

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Busku-Zdroju

Szpital posiada trzydzieści osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również trzydzieści sześć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
 

Z.l.u. W Busku-Zdroju "uzdrowisko Busko-Zdrój" S.a. W Busku-Zdroju

Szpital posiada dwanaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do placówki należy również dwadzieścia poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Chęciny

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Św. Rafała W Czerwonej Górze

Szpital posiada dwadzieścia trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również dziewiętnaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc, Poradnia Alergologiczna.

Szpital Jędrzejów

 

Artmedik Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada dwadzieścia osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również sześćdziesiąt jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Kardiologiczna.

Szpitale Kielce

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Kielcach

Szpital posiada dwanaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również pięćdziesiąt osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Neurologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Dermatologiczna.
 

Szpital Kielecki Św. Aleksandra Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada osiemnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Do placówki należy również czternaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kielcach

Szpital posiada trzydzieści trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Endokrynologiczny. Do placówki należy również siedemdziesiąt jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Onkologiczna.
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Im. Władysława Buszkowskiego

Szpital posiada trzydzieści sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci, Oddział Chorób Zakaźnych Dla Dzieci. Do placówki należy również czterdzieści pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci, Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci.
 

Wojewódzki Szpital Zespolony W Kielcach

Szpital posiada sześćdziesiąt osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do placówki należą również pięćdziesiąt cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Neurologiczna.

Szpital Końskie

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Końskich

Szpital posiada siedemdziesiąt jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również osiemdziesiąt cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Otolaryngologiczna.

Szpital Ostrowiec Świętokrzyski

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Ostrowcu Świętokrzyskim

Szpital posiada pięćdziesiąt sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny. Do placówki należy również dziesięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Wad Postawy.

Szpital Pińczów

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Pińczowie

Szpital posiada osiemnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również dwadzieścia dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Sandomierz

 

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego W Sandomierzu

Szpital posiada pięćdziesiąt sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny. Do placówki należy również sześćdziesiąt siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Neurologiczna.

Szpital Skarżysko-Kamienna

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Skarżysku Kamiennej Szpital Powiatowy Im. Marii Skłodowskiej-Curie

Szpital posiada trzydzieści dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również trzydzieści cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci.

Szpitale Starachowice

 

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital posiada pięćdziesiąt sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również siedemdziesiąt cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Kardiologiczna.
 

Visus Ii - Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada osiemnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Okulistyczny. Do placówki należy również dwadzieścia siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Dermatologiczna.

Szpital Staszów

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Staszowie

Szpital posiada trzydzieści dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należą również pięćdziesiąt cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Reumatologiczna.

Szpital Włoszczowa

 

Zespół Opieki Zdrowotnej We Włoszczowie

Szpital posiada trzydzieści oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również czterdzieści dwie poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.