Szpitale Warmińsko-Mazurskie

Szpital Bartoszyce

 

Szpital Powiatowy Im. Jana Pawła Ii W Bartoszycach

Szpital posiada trzydzieści oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. .

Szpital Biskupiec

 

Szpital Powiatowy Im. Jana Mikulicza W Biskupcu

Szpital posiada trzydzieści trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do placówki należy również dwadzieścia pięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci.

Szpital Działdowo

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Działdowie

Szpital posiada trzydzieści trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również czterdzieści dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpitale Elbląg

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Im. Jana Pawła Ii W Elblągu

Szpital posiada dwadzieścia siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci. Do placówki należy również siedemnaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
 

Szpital Miejski Św. Jana Pawła Ii W Elblągu

Szpital posiada piętnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również trzydzieści osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej.
 

Wojewódzki Szpital Zespolony W Elblągu

Szpital posiada osiemdziesiąt oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny, Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do placówki należą również trzydzieści cztery poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Urologiczna.

Szpitale Ełk

 

108 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Ełku

Szpital posiada trzydzieści trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Okulistyczny. Do placówki należy również czterdzieści dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "specmed" Adam Mariusz Miller

Szpital posiada osiem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również sześćdziesiąt jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
 

"pro-Medica" W Ełku Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada dwadzieścia siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Kardiologiczny. Do placówki należy również sześćdziesiąt siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Onkologiczna.

Szpital Giżycko

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Giżycku

Szpital posiada trzydzieści sześć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Urologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również czterdzieści siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Gołdap

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital posiada dwanaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny. Do placówki należy również dwadzieścia poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Iława

 

Powiatowy Szpital Im.władysława Biegańskiego W Iławie

Szpital posiada trzydzieści dziewięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również czterdzieści poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Kętrzyn

 

Szpital Powiatowy W Kętrzynie

Szpital posiada trzydzieści oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również jedenaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Neurologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Szpital Lidzbark Warmiński

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Lidzbarku Warmińskim

Szpital posiada siedemnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również trzydzieści osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej.

Szpital Morąg

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Szpital posiada piętnaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neurologiczny. Do placówki należy również czternaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Mrągowo

 

Szpital Powiatowy Im. Michała Kajki W Mrągowie

Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należą również dwadzieścia dwie poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Nidzica

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Nidzicy

Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również trzydzieści osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Nowe Miasto Lubawskie

 

Szpital Powiatowy W Nowym Mieście Lubawskim Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada dwadzieścia cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również dwadzieścia dziewięć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Diabetologiczna.

Szpital Olecko

 

"olmedica W Olecku - Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością"

Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych. Do placówki należy również czterdzieści jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpitale Olsztyn

 

Miejski Szpital Zespolony W Olsztynie

Szpital posiada pięćdziesiąt cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Urologiczny. Do placówki należą również czterdzieści trzy poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Reumatologiczna.
 

Olsztyński Ośrodek Onkologiczny "kopernik" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Szpital posiada cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Chirurgii Plastycznej. Do placówki należy również trzynaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Onkologiczna.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji Z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie

Szpital posiada trzydzieści pięć oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należą również pięćdziesiąt dwie poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Onkologiczna.
 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Olsztynie

Szpital posiada dwadzieścia cztery oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również czterdzieści sześć poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Dermatologiczna.
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego W Olsztynie

Szpital posiada trzydzieści trzy oddziały. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci, Oddział Pediatryczny. Do placówki należą również osiemdziesiąt dwie poradnie specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci, Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci.
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Olsztynie

Szpital posiada siedemdziesiąt siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Kardiologiczny, Oddział Neonatologiczny. Do placówki należy również sześćdziesiąt poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna.

Szpital Ostróda

 

"powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej W Ostródzie - Spółka Akcyjna"

Szpital posiada trzydzieści siedem oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Do placówki należy również dwadzieścia osiem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Pasłęk

 

"szpital Powiatowy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Pasłęku"

Szpital posiada dwanaście oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny. Do placówki należy również dwadzieścia jedna poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Pisz

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy W Piszu

Szpital posiada trzydzieści oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również czterdzieści siedem poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Szpital Szczytno

 

Zespół Opieki Zdrowotnej W Szczytnie

Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów. Najwięcej łóźek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny. Do placówki należy również osiemnaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Kardiologiczna.