Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3

NIP: 7781350016
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Szwajcarska 3 61-285 Poznań-Nowe Miasto
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3 jest to obiekt świadczący usługi w obrębie miasta Poznań-Nowe Miasto. W placówce wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Rehabilitacja lecznicza(zbliżony do średniego limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń)
Szpital ma jedenaście oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Kardiologiczny, Oddział Neurochirurgiczny jak również Oddział Urologiczny.
W gabinecie stomatologicznym refundowany jest następujący zakres usług dentystycznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia: Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3 ma gabinet lekarza pierwszego kontaktu jak również szesnaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Chorób Zakaźnych i Poradnia Urologiczna.
. Umowa instytucji obejmująca następujące usługi lekarza rodzinnego obejmuje promowanie zdrowia, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta , a także analizowanie wyników badań. W jednostce możliwe jest też zrobienie następujących badań: Badania Tomografii Komputerowej (Tk) , a także Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm).
Rejestracja czynna pon.-pt. podczas pracy poradni. Aby uzgodnić termin do wybranego specjalisty niezbędne są: dokument tożsamości, skierowanie do lekarza specjalisty od lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej,laparoskopowej I Endokrynologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 61 8739 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 48 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 października 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Chirurgii Ogólnej I Kolorektalnej Z Pododdziałem Chorób Wątroby I Trzustki

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-414
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Chirurgii Ogólnej I Obrażeń Wielonarządowych Z Pododdziałami

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-218 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej I Kolorektalnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-414 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 84 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-416 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 113 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 października 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Hematologii I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny Poznań-Stare Miasto

Adres: Szkolna 8/12 Miasto: Poznań-Stare Miasto
Tel. 061 858 - 56 - 36
Szerokość geograficzna: 52°24' 25.39" N Długość geograficzna: 16°55' 54.67" E
 

Oddział Kardiochirurgii Z Salami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgiczny Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Kardiologiczny - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Neurochirurgiczny - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 8739 171 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Neurologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-420 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Neurologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-420 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Neurologii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-420 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 140 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Neurologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-420 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Okulistyczny - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-074 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 141 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 marca 2020
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-352 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 518 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2021
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Reumatologii I Osteoporozy

[zobacz mapkę]

Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym (Łzs) Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739260 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 157 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 września 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Reumatologii I Osteoporozy

[zobacz mapkę]

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739260 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Reumatologii I Osteoporozy

[zobacz mapkę]

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739260 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 lutego 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Reumatologii I Osteoporozy

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739260 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 52 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 września 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Urologii Z Pododdziałami:

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-428 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Zakaźny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Zakaźnych Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 8739 290 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Chorób Zakaźnych

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739297 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 61 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 stycznia 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Chorób Zakaźnych

[zobacz mapkę]

Leczenie Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B U Świadczeniobiorców Po Przeszczepach Lub U Świadczeniobiorców Z Chłoniakami, Leczonych Rytuksymabem Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739297 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Chorób Zakaźnych

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739297 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E

Procedury medyczne

 

Oddział Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Koronarografia Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 61873000
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 61873000
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 23 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Okulistyczny

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-074 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 442 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2021
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Okulistyczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-074
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Okulistyczny

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-074 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-352 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 491 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 sierpnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-352
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-352
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-352 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 456 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 lutego 2021
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

[zobacz mapkę]

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 61 8739 404 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 336 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 maja 2020
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E

Programy zdrowotne

 

Oddział Neurologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-420 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Chorób Zakaźnych

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739297 Szacowana data wolnych terminów: po 28 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Chorób Zakaźnych

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739297 Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Aids

[zobacz mapkę]

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (Hiv/aids) Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739315 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-016 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Chorób Zakaźnych - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 618739297 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 43 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Dermatologiczna Dla Dorosłych I Dzieci

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-016 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Diabetologiczna - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 61 8379 016 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Dla Chorych Ze Stomią I Urostomią

[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-016 Szacowana data wolnych terminów: po 18 maja 2018
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Hematologiczna - Poznań-Stare Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szkolna 8/12 Miasto: Poznań-Stare Miasto
Tel. 061 858 - 56 - 85
Szerokość geograficzna: 52°24' 25.39" N Długość geograficzna: 16°55' 54.67" E
 

Poradnia Kardiochirurgiczna - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. (61) 8739 - 016 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 61 8739-085 Szacowana data wolnych terminów: po 27 sierpnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Laryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-016 Szacowana data wolnych terminów: po 27 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Neurologiczna - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-016 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 57 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Okulistyczna - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 8739-016 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 147 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2019
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-12-29) 40 dni
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-016 Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Proktologiczna - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-016 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 59 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Tkanki Łącznej Reumatologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 61 8379 016 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 122 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 września 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Urologiczna - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-016 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 91 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Poznań-Stare Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szkolna 8/12 Miasto: Poznań-Stare Miasto
Tel. 61 8585782
Szerokość geograficzna: 52°24' 25.39" N Długość geograficzna: 16°55' 54.67" E
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 61 8739 047 Szacowana data wolnych terminów: po 8 września 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-016 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 85 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E
 

Poradnia Stomatologiczna - Poznań-Nowe Miasto

[zobacz mapkę]
Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-016 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 19 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E

Rehabilitacja lecznicza

 

Pracownie Leczniczego Usprawnienia

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Poznań-Nowe Miasto

Adres: Szwajcarska 3 Miasto: Poznań-Nowe Miasto
Tel. 061 87-39-086 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 177 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°23' 23.16" N Długość geograficzna: 16°59' 44.46" E

Opieka długoterminowa

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Poznań-Stare Miasto

Adres: Szkolna 8/12 Miasto: Poznań-Stare Miasto
Tel. 061 858 57 09
Szerokość geograficzna: 52°24' 25.39" N Długość geograficzna: 16°55' 54.67" E