Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Legnicy

 • NIP: 6912204853
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N
  Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Jarosława Iwaszkiewicza 5
 • 59-220 Legnica

Opis placówki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Legnicy to szpital pracujący w obrębie miasta Legnica. Firma posiada pozwolenie na prowadzenie jednego programu leczenia, w których uczestnikami są ubezpieczeni. Prowadzi leczenie w ramach następujących programów: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW firmie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (bardzo duży limit świadczeń), Pomoc doraźna i transport sanitarny (średni limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dwadzieścia jeden oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neurologiczny i Oddział Neurologiczny.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Legnicy posiada poradnię lekarza rodzinnego jak również dziewiętnaście poradni specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc, Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Urologiczna.
Podpisana umowa firmy obejmująca następujące usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta jak również zlecanie badań diagnostycznych. Firmie zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej dostępna jest pn.-pt. w godzinach otwarcia. Aby zostać zarejestrowanym na badanie wymagane są: dowód osobisty, dokument skierowania do lekarza specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dowód ubezpieczenia.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicja Domowe - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 11 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 2 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 11
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 1 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Paliatywnej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 55
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Profilaktyki Stomatologicznej/poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 80
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 10
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 105 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 48
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 137 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 66
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 218 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2021

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-09-22) 1805 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 38
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 01
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 22
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny

Leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 22
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 22
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 22
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 22
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 40
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 95
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 19 32
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 83
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 83
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 83
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 59 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 98
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-10-11) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 70
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 12 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 64
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 10 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Radioterapii - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (071)368 94 30
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 02
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 maja 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-12-15) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna

Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 94
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2020

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 66
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1110 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2020

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-07-18) 2 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 66
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1187 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 62
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 62
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 22
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 22
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 40
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 maja 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 93
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 103 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 98
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1170 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 lipca 2021

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 27
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 20
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 23
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 83
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 70
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 152 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii

Oddział Chorób Płuc Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 40
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 22 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 02
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chemioterapii - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 19 60
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 35
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 35
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 82 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 02
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 13
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 67 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 08
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 80
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 23
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 116 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 13
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-12-09) 16 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 26 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Zeza - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 05
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 02
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2020-01-30) 54 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 94
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 04
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 248 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-08-07) 25 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 04
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 83 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 13
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 48 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 30
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 726 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';