Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Radomiu

 • NIP: 7962223540
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N
  Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Aleksandrowicza 5
 • 26-617 Radom

Opis placówki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Radomiu to obiekt działający na terenie miasta Radom. W ZOZ-ie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń)
Szpital zawiera dziewiętnaście oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i także Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Radomiu ma dwadzieścia sześć poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Neurologiczna a także Poradnia Onkologiczna.
Firma posiada umowę na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia określonych chorób oraz aby nie przerwać ciągłości leczenia. W zakładzie możliwe jest też przeprowadzenie badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk), Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ możliwa jest od poniedziałku do piątku podczas pracy jednostki. W celu umówienia się do gabinetu specjalistycznego konieczne są: dowód osobisty, dokument skierowania na badanie od lekarza rodzinnego, dowód ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048/361-37-54
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 15 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Onkologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048/361-36-01
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 11 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 48 361-35-31
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 540 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lutego 2021

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-09-16) 4 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048/361-32-84
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgii

Oddział Kardiochirurgiczny Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 48 361-39-85
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Oddział Kardiologiczny Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 48 361-36-76
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologii

Oddział Neonatologiczny Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048/ 361-49-75
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgiczny Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 48 361-32-42
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 83 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Oddział Neurologiczny Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048-361-34-31
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Oddział Okulistyczny Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048/361-39-94
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii Ogólnej

Oddział Onkologiczny Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048-361-38-32
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologii

Oddział Otolaryngologiczny Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 48 361-33-61
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 17 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048/361-37-59
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologiczny

Oddział Pulmonologii Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048/361-30-69
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048/361-34-00
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny Ii (Nadciśnienia Tętniczego)

Oddział Chorób Wewnętrznych Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048-361-38-72
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny I (Endokrynologiczno-Internistyczny)

Oddział Chorób Wewnętrznych Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048-361-34-62
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Koronarografia Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 48 361-36-76
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 27 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 48 361-36-76
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-07-18) 7 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 48 361-36-76
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048/361-39-94
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 37 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048/361-39-94
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 32 09
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 23 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-01-28) 180 dni

(2015-07-31) 5 dni

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048-361-34-31
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048/361-38-00
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048/361-38-00
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 40 dni.

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 32 31
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 550 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 32 32
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 11 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii Dla Dzieci

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Dla Dzieci Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 32 23
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 32 31
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 102 dni.

[zobacz mapkę]

Zespół Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 32 23
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 0048 361 30 63
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 39 64
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Audiologiczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 74
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-02-20) 120 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Dla Dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 73
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 73
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 75
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 72
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-08-13) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 39 64
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 71
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologii-Ginekologicznej

Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 71
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 33 82
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 11 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 31 15
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 31 15
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 30 62
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 51 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 75
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Interdyscyplinarnego Leczenia Osteoporozy

Poradnia Osteoporozy Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 74
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiochirurgiczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 74
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 39 64
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 39 64
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 72
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 73
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 71
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-02-23) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 75
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 74
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Noworodków I Wczesniaków

Poradnia Neonatologiczna Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 73
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 39 68
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 37 73
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 39 68
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048/361-33-97
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 15 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Radom

 • Adres: J. Aleksandrowicza 5
  Miasto: Radom
 • Tel. 048 361 32 12
 • Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 134 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';