Wojewódzki Szpital Specjalistyczny We Włocławku

 • NIP: 8883117873
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N
  Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Wieniecka 49
 • 87-800 Włocławek

Opis placówki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny We Włocławku to obiekt obejmujący swoim zasięgiem miasto Włocławek. W obiekcie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ratownictwo medyczne(duży limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu siedemnaście oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Kardiologiczny, Oddział Neurologiczny i Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny We Włocławku zawiera osiemnaście gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Okulistyczna, Poradnia Otolaryngologiczna i także Poradnia Urologiczna.
. Firma posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób , a także aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. W obiekcie możliwe jest też przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja obsługuje poniedziałek - piątek w czasie pracy placówki. By dokonać rejestracji na badanie potrzebne będą: dokument tożsamości, dokument skierowania do specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Iii Oddział Chorób Wewnętrznych I Nefrologii

Oddział Chorób Wewnętrznych Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9212
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ii Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9379
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

I Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałem Kardiodiabetologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9128
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9374
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9397
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9398
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologii

Oddział Dermatologiczny Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9344
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9315
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy Obserwacyjny

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dla Dzieci Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9266
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Oddział Kardiologiczny Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9125
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologii

Oddział Neonatologiczny Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9214
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgiczny Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9351
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 października 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Oddział Neurologiczny Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9288
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Oddział Okulistyczny Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9126
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 258 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9398
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 121 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy I Szyi

Oddział Otolaryngologiczny Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9280
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9294
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii, Diagnostyki I Leczenia Raka Płuca

Oddział Pulmonologii Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9834
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologii

Oddział Urologiczny Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9373
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9398
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9398
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 105 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9398
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 49 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-02-28) 30 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9398
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 29 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9125
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9125
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Koronarografia Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9125
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 czerwca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9125
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9126
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9126
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 424 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 marca 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9126
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9398
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 549 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9398
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9398
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 84 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9398
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 282 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 maja 2023

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 92 29
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 73 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2020

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9380
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9288
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9218
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9218
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy I Szyi

Oddział Otorynolaryngologiczny Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9280
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 113 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii, Diagnostyki I Leczenia Raka Płuca

Oddział Chorób Płuc Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9834
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9205
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 97 07
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-02-13) 7 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9242
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9218
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 152 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 października 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9344
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 109 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9208
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9277
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9208
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 67 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 91 51
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 96 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9315
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kontroli Stymulatorów

Poradnia Kontroli Rozruszników I Kardiowerterów Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9203
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9338
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 55 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9151
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 75 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologii Dziecięcej

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 91 51
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 117 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9251
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 217 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2021

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-06-26) 360 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9261
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia Neonatologiczna Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9213
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 232 70 44
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-04-09) 18 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9319
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 239 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Pracownia Endoskopii Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9357
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9229
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9241
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Włocławek

 • Adres: Wieniecka 49
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 412 9241
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 37.91" N Długość geograficzna: 19°2' 0.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 118 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Włocławek

 • Adres: Lunewil 15
  Miasto: Włocławek
 • Tel. 54 231 38 00
 • Szerokość geograficzna: 52°39' 31.97" N Długość geograficzna: 19°3' 30.4" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';