Wojewódzki Szpital Zespolony W Koninie

 • NIP: 6651042675
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N
  Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 45
 • 62-504 Konin

Opis placówki

Wojewódzki Szpital Zespolony W Koninie - szpital świadczący usługi w obrębie miasta Konin. Placówka prowadzi leczenie w ramach jednego programu leczenia, w których objęci opieką są osoby objęte ubezpieczeniem. Prowadzi leczenie w ramach następujących programów: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW instytucji wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Rehabilitacja lecznicza(bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń)
Szpital ma dwadzieścia cztery oddziały, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Onkologiczny a także Oddział Neonatologiczny.
Wojewódzki Szpital Zespolony W Koninie ma piętnaście gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Preluksacyjna, Poradnia Leczenia Uzależnień jak również Poradnia Nefrologiczna.
W placówce możliwe jest również zrobienie panelu badań: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna czynna poniedziałek - piątek w godzinach pracy placówki. By zapisać się do wybranego specjalisty wymagane są: dowód osobisty, dokument skierowania do specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularne opłacanie składek ZUS.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 2404433
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-10-12) 8 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Leczenia Uzależnień

Oddział/ośrodek Leczenia Uzależnień Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 33
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 33
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych

Oddział/ośrodek Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 33
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 33
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii I Traumatologii Dziecięcej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 86
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 39 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Chirurgii Onkologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 33
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 172 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Nerek

Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 2404613
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Nerek

Oddział Nefrologiczny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 2404613
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Płuc

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 23
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 49 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Płuc

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404623
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 67 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałem Gastroenterologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240 4283
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404263
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 42 33
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4302
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 80 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 23
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 68 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404633
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Oddział Neurologiczny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404633
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 42 33
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Oddział Chorób Zakaźnych Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 02 LUB 63 240 44 12
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 02 LUB 63 240 44 12
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 24044 02 LUB 63 240 44 12
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 24044 02 LUB 63 240 44 12
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Leczenie Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B U Świadczeniobiorców Po Przeszczepach Lub U Świadczeniobiorców Z Chłoniakami, Leczonych Rytuksymabem Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 24044 02 LUB 63 240 44 12
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Leczenie Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B U Świadczeniobiorców Po Przeszczepach Lub U Świadczeniobiorców Z Chłoniakami, Leczonych Rytuksymabem Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 02 LUB 63 240 44 12
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 02 LUB 63 240 44 12
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Oddział Chorób Zakaźnych Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 24044 02 LUB 63 240 44 12
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 53
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 168 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Czerniaka Skóry Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Raka Piersi Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Raka Wątrobowokomórkowego Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Raka Nerki Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny - Pododdział Hematologiczny

Oddział Hematologiczny Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240-43-63
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 15
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1422 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 grudnia 2025

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4273
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Stacja Dializ

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 17
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 53
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 53
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 55 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 53
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 271 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 listopada 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 15
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 15
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 15
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 15
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1508 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2022

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4302
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 156 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna I

Poradnia Chirurgii Ogólnej Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-04-21) 3 dni

(2015-04-21) 3 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna Ii

Poradnia Chirurgii Ogólnej Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404470
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Konin

 • Adres: Szpitalna 43
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404564
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 49.46" N Długość geograficzna: 18°14' 24.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 107 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 2404470
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 69 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dla Chorych Ze Stomią

Poradnia Chirurgii Ogólnej Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404470
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Foniatryczna - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza I

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ii

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404470
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hepatologiczna - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404470
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240 4563 lub 240 4564
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Zeza - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 45 64
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 241 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 82 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4564
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 140 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 64 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-05-07) 14 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna Dziecięca

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404480
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240-44-76
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 358 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 41 99
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 70 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 17
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 47
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404633
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 02 LUB 63 240 44 12
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 1406 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 53
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 289 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Rehabilitacyjnego

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 54
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Fizjoterapii - Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240 44 57
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 150 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Fizjoterapii - Ośrodek Rehabilitacjii Dziennej

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404531
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 111 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2019

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Konin

 • Adres: Szpitalna 43
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404597
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 49.46" N Długość geograficzna: 18°14' 24.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4000
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.98" N Długość geograficzna: 18°15' 50.7" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 32 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';