Wojewódzki Szpital Zespolony W Płocku

 • NIP: 7742411908
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N
  Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Medyczna 19
 • 09-400 Płock

Opis placówki

Wojewódzki Szpital Zespolony W Płocku - obiekt obsługjący pacjentów na terenie miasta Płock. ZOZ posiada umowę na prowadzenie jednego programu leczenia, w których objęci opieką są osoby objęte ubezpieczeniem. Bierze udział w następujących programach: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW jednostce wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Leczenie szpitalne(mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń)
Szpital ma osiemnaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Neonatologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Kardiologiczny.
Wojewódzki Szpital Zespolony W Płocku posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki POZ i także dwadzieścia cztery poradnie specjalistyczne. Największe poradnie to Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
. Specjalnie dla Kobiet jednostka świadczy pomoc położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki podczas ciąży oraz edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Podpisana umowa placówki obejmująca usługi lekarza rodzinnego zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, diagnozowania pacjentów oraz analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Do kompetencji wykwalifikowanej pielęgniarki w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to pełną opiekę nad osobą. W obiekcie możliwe jest również przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia oraz Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja telefoniczna działa pon.-pt. w godzinach otwarcia poradni. By dokonać rejestracji do specjalisty konieczne są: dokument tożsamości, skierowanie do lekarza specjalisty od lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularne opłacanie składek ZUS.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-45, 364-62-50
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 213 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 196 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 maja 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Ii Oddział Chirurgii Ogólnej I Onkologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 100 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

I Oddział Chirurgii Ogólnej I Onkologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 69 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-61-39
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Płuc

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-61-92, 364-61-93
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 69 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2018

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-10-09) 15 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-64-08, 364-61-42
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-61-45, 364-61-48
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 17 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny (W Tym Ośrodek Intensywnej Opieki Kardiologicznej- 118)

Oddział Kardiologiczny Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 86 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 115 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny

Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny (W Tym Kom. 121-Pododdział Udarowy)

Oddział Neurologiczny Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 103 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurotraumatologiczny

Oddział Neurochirurgiczny Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-16, 364-62-17
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-16, 364-62-17
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-16, 364-62-17
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 24 3646177/405
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-09-04) 1138 dni

(2013-09-04) 1138 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Raka Piersi Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-96, 364-62-98
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-96, 364-62-98
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-96, 364-62-98
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-96, 364-62-98
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-96, 364-62-98
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 170 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 74 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Dializ W Oddziale Nefrologicznym

Stacja Dializ Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 24/364 61 67
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna

Leczenie Raka Piersi Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Reumatologiczny

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Reumatologiczny

Oddział Reumatologiczny Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 175 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Płuc - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-61-92, 364-61-93
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 54 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 248 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 listopada 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 234 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 94 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 326 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 września 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Foniatryczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 126 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 listopada 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 281 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hepatologiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 486 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 września 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 72 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 409 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 470 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 173 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologii Dziecięcej

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 299 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 118 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 295 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 36-46-257/258/360
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 201 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-49
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 157 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-42, 364-62-40
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 49 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-05-04) 4 dni

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 106 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 106 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny (W Tym Ośrodek Intensywnej Opieki Kardiologicznej- 118)

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 31 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny (W Tym Ośrodek Intensywnej Opieki Kardiologicznej- 118)

Koronarografia Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 90 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-64-09, 364-61-78
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 24 3646177/405
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1117 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 54 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 257 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 106 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-56
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 32 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-42, 364-67-29
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 359 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 września 2020

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-16, 364-62-17
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 024 364-62-16, 364-62-17
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej W Oddziale Nefrologicznym

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej Płock

 • Adres: Medyczna 19
  Miasto: Płock
 • Tel. 24/ 364 61 67
 • Szerokość geograficzna: 52°33' 26.39" N Długość geograficzna: 19°39' 11.67" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';