Zespół Opieki Zdrowotnej W Chełmnie

 • NIP: 8751350414
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N
  Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Plac Dr Rydygiera 1
 • 86-200 Chełmno

Opis placówki

Zespół Opieki Zdrowotnej W Chełmnie - obiekt działający w obrębie miasta Chełmno. W placówce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń) jak również Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada sześć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy i także Oddział Pediatryczny.
Zespół Opieki Zdrowotnej W Chełmnie posiada poradnię lekarza rodzinnego i także kontrakt na świadczenia pielęgniarki jak również jedenaście gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza a także Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Dla Mam zoz świadczy pomoc wykwalifikowanej położnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu i także edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Kontrakt jednostki obejmująca następujące usługi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, diagnozowania pacjentów a także analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Do zadań pielęgniarki w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad chorym. ZOZ posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeżeli zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych chorób jak również dla zachowania ciągłości procesu leczenia. Firmie zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja osobista lub telefoniczna pracuje poniedziałek - piątek podczas pracy jednostki. By zapisać się na badanie niezbędne są: dokument toższamości, skierowanie do gabinetu specjalistycznego wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-71
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 96 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacyjny Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-88
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 103 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacji Ogólnej

Poradnia Rehabilitacyjna Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-89
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 193 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-43
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-45
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-76
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-80
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-65
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-89
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-89
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Połoznicza

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-89
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-89
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 30 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-89
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Chełmno

 • Adres: Dworcowa 7G
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-89
 • Szerokość geograficzna: 53°21' 4.59" N Długość geograficzna: 18°25' 49.05" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-06-30) 42 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-89
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 52 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-89
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-10
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Psychologiczna - Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-06
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-06
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Chełmno

 • Adres: Plac Rydygiera 1
  Miasto: Chełmno
 • Tel. 056 677-26-65
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 39.33" N Długość geograficzna: 18°25' 14.76" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-10-16) 30 dni

(2016-10-16) 30 dni

(2016-10-16) 30 dni

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';