Badania diagnostyczne Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Opis badań diagnostycznych

W mieście Lidzbark Warmiński podmiot ma osiem gabinetów zajmujących się diagnostyką. Dwa mieszczące się na ulicy: 11 Listopada, sześć ulica BartoszyckaW mieście Orneta podmiot ma dwa gabinety zajmujące się diagnostyką. Jeden mieszczący się na ulicy: al. Wojska Polskiego, jeden ulica Wodna. Jednostki zajmują się dostarczaniem poniższych usług: Badania laboratoryjne w placówce ul. Bartoszycka - Lidzbark Warmiński.
Endoskopia w placówce ul. Bartoszycka - Lidzbark Warmiński.
Diagnostyka obrazowa w placówce ul. Bartoszycka - Lidzbark Warmiński.
Dodatkowe wykonywane usługi to: rentgenodiagnostyka, usg. Numer telefonu do gabinetów są następujące: ulica 11 Listopada 897673278, 89 767 22 71 - 76 w. 298 zgłoszenia ulica Bartoszycka, numer 552421326 ul. al. Wojska Polskiego.

Diagnostyka

gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Pozostałe usługi pomocnicze:

 • Położnictwo i ginekologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. 11 Listopada 15
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon:

89 767 3278

gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Gabinet działa od ponad 5 lat
Adres:

ul. Bartoszycka 3
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon:

897672271

gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Pozostałe usługi pomocnicze:

 • Chirurgia ogólna
 • Gabinet działa od ponad 5 lat
Adres:

al. Wojska Polskiego 57
11-130 Orneta

Telefon:

552421326

gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Pozostałe usługi pomocnicze:

 • Chirurgia ogólna
 • Gabinet działa od ponad 5 lat
Adres:

ul. 11 Listopada 15
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon:

897673278

gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Pozostałe usługi pomocnicze:

 • Położnictwo i ginekologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Wodna 1
11-130 Orneta

Telefon:

89 767 25 61

pracownia diagnostyki kardiologicznej

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

Pozostałe usługi pomocnicze:

 • Kardiologia
 • Gabinet działa od ponad 14 lat
Adres:

ul. Bartoszycka 3
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon:

89 767 22 71 - 76 w. 247

pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Badania laboratoryjne:

 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Gabinet działa od ponad 24 lat
Adres:

ul. Bartoszycka 3
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon:

89 767 22 71 w. 279

pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Endoskopia:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gabinet działa od ponad 14 lat
Adres:

ul. Bartoszycka 3
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon:

89 767 22 71 - 76 w. 261

pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Diagnostyka obrazowa:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa

Rentgenodiagnostyka:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gabinet działa od ponad 7 lat
Adres:

ul. Bartoszycka 3
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon:

89 767 22 71 - 76 w. 213, 273

pracownia USG

Pracownia USG

USG:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gabinet działa od ponad 7 lat
Adres:

ul. Bartoszycka 3
11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon:

89 767 22 71 - 76 w. 298

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Podaj informację o kolejce

';