Zespół Opieki Zdrowotnej W Łowiczu

NIP: 8341456538
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Ułańska 28 99-400 Łowicz
Zespół Opieki Zdrowotnej W Łowiczu to obiekt obsługjący pacjentów na obszarze miasta Łowicz. W placówce wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń) jak również Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital ma sześć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Rehabilitacyjny i Oddział Pediatryczny.
Zespół Opieki Zdrowotnej W Łowiczu posiada pięć poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i także Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
ZOZ posiada kontrakt na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń a także aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W jednostce możliwe jest też wykonanie panelu badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i także Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej pracuje poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia poradni. Aby zostać zarejestrowanym na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dokument toższamości, skierowanie na badanie wystawione przez lekarza rodzinnego, dowód ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Łowicz

Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11w. 246 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 147 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E
 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Kaliska 6 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 21 17
Szerokość geograficzna: 52°6' 15.27" N Długość geograficzna: 19°56' 47.76" E
 

Oddział Fizjoterapii I Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Bielawy

Adres: Stanisławów - Miasto: Bielawy
Tel. (046)838 26 72
Szerokość geograficzna: 52°2' 24.94" N Długość geograficzna: 19°42' 49.46" E
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11w. 246 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 34 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2019
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Kaliska 6 Miasto: Łowicz
Tel. +48 46 837 21 17
Szerokość geograficzna: 52°6' 15.27" N Długość geograficzna: 19°56' 47.76" E
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11w. 246 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 21 października 2019
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Łowicz

Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 października 2019
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E
 

Oddział Neonatologiczny - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E
 

Oddział Pediatryczny - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11w. 435 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11w. 435 Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E
 

Poradnia Geriatryczna - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11w. 508 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11w. 241 Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E
 

Pracownia Endoskopii - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11w. 245 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 132 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2019
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-01-20) 7 dni
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11w. 234 Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2019
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Leczenia Uzależnień - Łowicz

[zobacz mapkę]
Adres: Ułańska 28 Miasto: Łowicz
Tel. (046)837 56 11w. 274 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 52°5' 57.34" N Długość geograficzna: 19°55' 40.77" E