Zespół Opieki Zdrowotnej W Oleśnie

 • NIP: 5761361228
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N
  Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Klonowa 1
 • 46-300 Olesno

Opis placówki

Zespół Opieki Zdrowotnej W Oleśnie jest to obiekt udzielający świadczeń w okolicy miasta Olesno. W obiekcie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń) i także Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital zawiera sześć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Neonatologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych a także Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Zespół Opieki Zdrowotnej W Oleśnie posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz czternaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Kardiologiczna jak również Poradnia Reumatologiczna.
Kontrakt firmy w zakresie wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i także zlecanie badań diagnostycznych. ZOZ posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń i także aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. Firmie zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest też wykonanie szeregu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach świadczenia usług. W celu ustalenia terminu na wizytę specjalistyczną niezbędne są: dowód osobisty, dokument skierowania na badanie od lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 60
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 48 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 97 41
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 231 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 66
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 22
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 68
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 22
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 57
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 97 41
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 stycznia 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 97 41
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 80 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 22
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Audiologiczna - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 65;(034)350 96 52
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 65;(034)350 96 52
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 65;(034)350 96 52
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 65;(034)350 96 52
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 93 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 65;(034)350 96 87
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 3 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 89
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 87 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 65;(034)350 96 52
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 65;(034)350 96 52
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 65;(034)350 96 52
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 65;(034)350 96 52
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 54 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 65;(034)350 96 52
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 45 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 65;(034)350 96 52
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 104 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Wad Postawy - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 65;(034)350 96 52
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 83
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 57 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 września 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-11-25) 7 dni

[zobacz mapkę]

Pracownia Tk

Pracownia Tomografii Komputerowej Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 96 79
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-09-25) 10 dni

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)358 24 60
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 31 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacji-Filia W Praszce

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Praszka

 • Adres: Kaliska 50
  Miasto: Praszka
 • Tel. (034)359 20 45
 • Szerokość geograficzna: 51°3' 42.89" N Długość geograficzna: 18°27' 18.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacji-Filia W Praszce

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Praszka

 • Adres: Sportowa 7A
  Miasto: Praszka
 • Tel. (034)359 20 45
 • Szerokość geograficzna: 51°5' 31.5" N Długość geograficzna: 18°26' 15.18" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 47 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacji W Oleśnie

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Olesno

 • Adres: Klonowa 1
  Miasto: Olesno
 • Tel. (034)350 97 35
 • Szerokość geograficzna: 50°52' 54.15" N Długość geograficzna: 18°24' 48.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 219 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacji - Filia W Praszce

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Praszka

 • Adres: Kaliska 72A
  Miasto: Praszka
 • Tel. (034)359 20 45

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 37 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';