Zespół Opieki Zdrowotnej W Strzyżowie

 • NIP: 8191014861
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 3.36" N
  Długość geograficzna: 21°47' 14.45" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Dąbrowskiego 10
 • 38-100 Strzyżów

Opis placówki

Zespół Opieki Zdrowotnej W Strzyżowie jest to szpital działający na terenie miasta Strzyżów. W placówce wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu pięć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy a także Oddział Neonatologiczny.
Zespół Opieki Zdrowotnej W Strzyżowie ma umowę na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki i także dziesięć gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza jak również Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Dla pacjentek zoz świadczy świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmujące zakres edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki podczas ciąży a także opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Do kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to pełną opiekę pielęgniarską nad osobą. ZOZ posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i także aby nie przerwać ciągłości leczenia. Placówce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest też zrobienie poniższych badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej czynna od poniedziałku do piątku podczas pracy jednostki. Aby uzgodnić termin do wybranego specjalisty niezbędne są: dokument toższamości, dokument skierowania do specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Strzyżów

 • Adres: 700-Lecia Strzyżowa 1
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 11 07
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 10.61" N Długość geograficzna: 21°47' 3.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 45 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Strzyżów

 • Adres: 700-Lecia Strzyżowa 1
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 11 07
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 10.61" N Długość geograficzna: 21°47' 3.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Strzyżów

 • Adres: 700-Lecia Strzyżowa 1
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 11 07
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 10.61" N Długość geograficzna: 21°47' 3.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Strzyżów

 • Adres: 700-Lecia Strzyżowa 1
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 11 07
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 10.61" N Długość geograficzna: 21°47' 3.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Strzyżów

 • Adres: Parkowa 4
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 11 96
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 9.79" N Długość geograficzna: 21°47' 24.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 271 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci - Strzyżów

 • Adres: Parkowa 4
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 11 96
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 9.79" N Długość geograficzna: 21°47' 24.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 71 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej

Poradnia Rehabilitacyjna Strzyżów

 • Adres: Parkowa 4
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 11 96
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 9.79" N Długość geograficzna: 21°47' 24.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 169 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Strzyżów

 • Adres: Grunwaldzka 1
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 11 96
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 6.32" N Długość geograficzna: 21°47' 55.24" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 137 dni.

[zobacz mapkę]

Rehabilitacja Zabiegowa

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Strzyżów

 • Adres: Parkowa 4
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 11 96
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 9.79" N Długość geograficzna: 21°47' 24.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 128 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zespół Rehabilitacji Domowej - Strzyżów

 • Adres: Parkowa 4
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 11 96
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 9.79" N Długość geograficzna: 21°47' 24.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2020

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Strzyżów

 • Adres: Parkowa 4
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. +48 17 276 10 44
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 9.79" N Długość geograficzna: 21°47' 24.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 160 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Strzyżów

 • Adres: 700-Lecia 1
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)277 43 63
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 10.61" N Długość geograficzna: 21°47' 3.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Strzyżów

 • Adres: 700-Lecia 1
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)277 43 63
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 10.61" N Długość geograficzna: 21°47' 3.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia Pulmonologiczna Strzyżów

 • Adres: Parkowa 4
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. +48 17 276 10 44
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 9.79" N Długość geograficzna: 21°47' 24.16" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 13 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Strzyżów

 • Adres: Parkowa 4
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 10 44
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 9.79" N Długość geograficzna: 21°47' 24.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 93 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Strzyżów

 • Adres: 700-Lecia 1
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)277 43 61
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 10.61" N Długość geograficzna: 21°47' 3.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Strzyżów

 • Adres: 700-Lecia 1
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)277 43 63
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 10.61" N Długość geograficzna: 21°47' 3.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 16 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Strzyżów

 • Adres: Parkowa 4
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 10 44
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 9.79" N Długość geograficzna: 21°47' 24.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Strzyżów

 • Adres: Parkowa 4
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 10 44
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 9.79" N Długość geograficzna: 21°47' 24.16" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Strzyżów

 • Adres: 700-Lecia Strzyżowa 1
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 11 07
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 10.61" N Długość geograficzna: 21°47' 3.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Strzyżów

 • Adres: 700-Lecia Strzyżowa 1
  Miasto: Strzyżów
 • Tel. (017)276 11 07
 • Szerokość geograficzna: 49°52' 10.61" N Długość geograficzna: 21°47' 3.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 26 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';