Zespół Opieki Zdrowotnej We Włoszczowie

 • NIP: 6561855908
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N
  Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Żeromskiego 28
 • 29-100 Włoszczowa

Opis placówki

Zespół Opieki Zdrowotnej We Włoszczowie to szpital pracujący na obszarze miasta Włoszczowa. W jednostce wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń) i Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera osiem oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Rehabilitacyjny a także Oddział Reumatologiczny.
Zespół Opieki Zdrowotnej We Włoszczowie zawiera poradnię lekarza pierwszego kontaktu jak również umowę na świadczenia pielęgniarki i jedenaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Otolaryngologiczna i Poradnia Dermatologiczna.
Specjalnie dla Kobiet zakontraktowano opiekę położnej POZ w zakresie edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i opieki nad pacjentką w okresie jej życia. Umowa firmy obejmująca następujące usługi lekarza rodzinnego obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, okresową ocenę pacjentów i także kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do zadań pielęgniarki POZ w poradni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad osobą. Obiekt posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeżeli zachodzi konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń a także by zachowć ciągłości leczenia. Jednostce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W ZOZ-ie możliwe jest również przeprowadzenie panelu badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja pracuje poniedziałek - piątek w godzinach pracy poradni. Aby ustalić termin do specjalisty wymagane są: dokument toższamości, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza rodzinnego, dowód ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0418338742
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 243 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 230 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2020

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-01-13) 21 dni

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883785
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 115 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 października 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 34 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny

Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym (Łzs) Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883766
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 287 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 marca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883811
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 579 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 sierpnia 2020

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883766
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883766
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 27 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 413 883 792
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883766
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883766
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883766
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 34 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883766
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883766
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 4103883766
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883766
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 123 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883766
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Włoszczowa

 • Adres: Żeromskiego 28
  Miasto: Włoszczowa
 • Tel. 0413883827
 • Szerokość geograficzna: 50°50' 48.8" N Długość geograficzna: 19°58' 23.37" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';