Badania diagnostyczne Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Opis badań diagnostycznych

W mieście Włoszczowa świadczeniodawca utworzyła sześć gabinetów zajmujących się badaniami diagnostycznymi na ulicy: Żeromskiego. Gabinety zajmują się świadczeniem następujących usług: Pozostała opieka ambulatoryjna.
Usługi pielęgnacyjne.
Oświata i promocja zdrowia.
Dalsze wykonywane usługi to: kształcenie i szkolenie personelu medycznego, inne, diagnostyka obrazowa i jeden inny typ diagnostyki. Telefon do poracowni diagnostycznych to 041 388 38 00.

Diagnostyka

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Pozostała opieka ambulatoryjna:

 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Psychiatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Urologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Gastroenterologia
 • Reumatologia
 • Chirurgia ogólna

Usługi pielęgnacyjne:

 • Otorynolaryngologia
 • Kardiologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Urologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Psychiatria
 • Chirurgia ogólna
 • Reumatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Gastroenterologia
 • Choroby wewnętrzne

Pozostałe usługi pomocnicze:

 • Urologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Gastroenterologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Otorynolaryngologia
 • Kardiologia
 • Psychiatria
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Reumatologia

Oświata i promocja zdrowia:

 • Chirurgia ogólna
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Psychiatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Gastroenterologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Urologia
 • Otorynolaryngologia
 • Reumatologia

Kształcenie i szkolenie personelu medycznego:

 • Urologia
 • Kardiologia
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Gastroenterologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Reumatologia
 • Psychiatria
 • Dermatologia i wenerologia
 • Otorynolaryngologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Gabinet działa od ponad 43 lat
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek: 15:45-16:45
 • Wtorek: 10:30-14:30
 • Środa: 13:00-18:00
 • Piątek: 07:30-11:30
Adres:

ulica Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Pozostała opieka ambulatoryjna:

 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Medycyna rodzinna

Usługi pielęgnacyjne:

 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne

Pozostałe usługi pomocnicze:

 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne

Oświata i promocja zdrowia:

 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne

Kształcenie i szkolenie personelu medycznego:

 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Medycyna rodzinna
 • Gabinet działa od ponad 43 lat
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek: 11:30-18:00
 • Wtorek: 08:30-15:05
 • Środa: 08:15-15:10
 • Czwartek: 11:10-18:00
 • Piątek: 08:15-15:05
Adres:

ulica Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

Pracownia Elektrokardiograficzna i Prób Wysiłkowych

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

Inne:

 • Kardiologia
 • Gabinet działa od ponad 12 lat
Adres:

Ul. Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

Telefon:

041 388 38 00

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Diagnostyka obrazowa:

 • Gastroenterologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa

Endoskopia:

 • Gastroenterologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa

Kształcenie i szkolenie personelu medycznego:

 • Gastroenterologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gabinet działa od ponad 43 lat
Adres:

Ul. Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

Telefon:

041 388 38 27

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Diagnostyka obrazowa:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa

USG:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa

Rentgenodiagnostyka:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa

Kształcenie i szkolenie personelu medycznego:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gabinet działa od ponad 43 lat
Adres:

Ul. Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

Telefon:

041 388 37 57

Pracownia Spirometrii

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

Pozostałe usługi pomocnicze:

 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby płuc
 • Gabinet działa od ponad 5 lat
Adres:

Ul. Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

Telefon:

041 388 38 00

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Podaj informację o kolejce

';