Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski

 • NIP: 6222256387
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N
  Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Limanowskiego 20/22
 • 63-400 Ostrów Wielkopolski

Opis placówki

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski to szpital obsługjący pacjentów w okolicy miasta Ostrów Wielkopolski. W ZOZ-ie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (średni limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Pomoc doraźna i transport sanitarny (średni limit świadczeń)
Szpital ma czternaście oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Rehabilitacyjny i Oddział Geriatryczny.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski posiada jedenaście poradni specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Neurologiczna, Poradnia Urologiczna i także Poradnia Reumatologiczna.
Jednostka posiada umowę na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w sytuacjach gdy gdy zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń jak również by zachowć ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest też przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja telefoniczna dostępna jest poniedziałek - piątek w czasie pracy poradni. Aby zostać zarejestrowanym do wybranego specjalisty wymagane są: dowód osobisty, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczeniowy.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii I Traumatologii Dziecięcej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951315
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 84 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951315
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 109 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 października 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-11-03) 10 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Geriatryczny - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: 3-Go Maja 35
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625915444
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 53.22" N Długość geograficzna: 17°43' 26.01" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951260
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Internistyczny

Oddział Chorób Wewnętrznych Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951315
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951226
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 32 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951201
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 130 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Oddział Neonatologiczny Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951315
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951315
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 62 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedyczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951315
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 475 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951315
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951211, 214
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny Ogólny

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951214
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951226
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951226
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. (0-62) 000-00-00
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. (0-62) 000-00-00
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951315
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1533 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951315
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951315
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1434 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951315
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951201
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 273 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 października 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951381, 382
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951381, 382
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 37 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951381, 382
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 100 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 października 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951381, 382
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 320 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dla Kobiet

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951381, 382
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951381, 382
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 121 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951381, 382
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 53 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951381, 382
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951381, 382
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951381, 382
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Noworodków I Wcześniaków

Poradnia Neonatologiczna Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951381, 382
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 60 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951381, 382
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 77 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-03-19) 30 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951381, 382
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 95 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 62 5951221
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 108 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951341
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 19 dni.

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej Im. Jana Pawła Ii

Oddział Medycyny Paliatywnej Ostrów Wielkopolski

 • Adres: 3-Go Maja 35
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625915988
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 53.22" N Długość geograficzna: 17°43' 26.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci I Młodzieży

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Ostrów Wielkopolski

 • Adres: 3-Go Maja 35
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625915500
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 53.22" N Długość geograficzna: 17°43' 26.01" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 42 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Dla Dzieci - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: 3-Go Maja 35
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625915500
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 53.22" N Długość geograficzna: 17°43' 26.01" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Ostrów Wielkopolski

 • Adres: 3-Go Maja 35
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625915500
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Ostrów Wielkopolski

 • Adres: Limanowskiego 20/22
  Miasto: Ostrów Wielkopolski
 • Tel. 625951336
 • Szerokość geograficzna: 51°39' 18.75" N Długość geograficzna: 17°49' 33.12" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 103 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';