Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Cieszynie

 • NIP: 5482001181
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N
  Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Bielska 4
 • 43-400 Cieszyn

Opis placówki

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Cieszynie - obiekt świadczący usługi na obszarze miasta Cieszyn. Obiekt prowadzi leczenie w ramach jednego programu leczenia, w których beneficjentami są pacjenci. Umożliwia udział w następujących programach leczenia: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW instytucji wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń) a także Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (średni limit świadczeń)
Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Ginekologiczno-Położniczy i także Oddział Chorób Wewnętrznych.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Cieszynie ma dwadzieścia jeden gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Dermatologiczna oraz Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
. Placówce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. W jednostce możliwe jest też przeprowadzenie poniższych badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista lub telefoniczna czynna pn.-pt. w godzinach otwarcia placówki. W celu uzgodnienia terminu na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ konieczne są: dowód osobisty, skierowanie do gabinetu specjalistycznego od lekarza rodzinnego, aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 116 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-10-04) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 105 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 173 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 52 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 21 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Chemioterapii

Oddział Leczenia Jednego Dnia Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Geriatryczny - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 4 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 40 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 49 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna

Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 35 62
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 650 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 390 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 stycznia 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 139 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 721 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 257 dni.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 31 38
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 26 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 32 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 55 24
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 64 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 marca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Skoczów

 • Adres: Krzywa 4
  Miasto: Skoczów
 • Tel. (033)853 32 53
 • Szerokość geograficzna: 49°47' 40.85" N Długość geograficzna: 18°47' 38.18" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 35 62
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Ustroń

 • Adres: Mickiewicza 1
  Miasto: Ustroń
 • Tel. (033)854 24 52
 • Szerokość geograficzna: 49°43' 5.82" N Długość geograficzna: 18°48' 53.29" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 55 24
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Skoczów

 • Adres: Krzywa 4
  Miasto: Skoczów
 • Tel. (033)853 32 53
 • Szerokość geograficzna: 49°47' 40.85" N Długość geograficzna: 18°47' 38.18" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 35 62
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 30 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Ustroń

 • Adres: Mickiewicza 1
  Miasto: Ustroń
 • Tel. (033)854 24 52
 • Szerokość geograficzna: 49°43' 5.82" N Długość geograficzna: 18°48' 53.29" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 148 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 63 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 55 24
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 123 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Geriatryczna - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 55 86
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 116 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 88 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 35 62
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 97 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 55 24
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Skoczów

 • Adres: Krzywa 4
  Miasto: Skoczów
 • Tel. (033)853 32 53
 • Szerokość geograficzna: 49°47' 40.85" N Długość geograficzna: 18°47' 38.18" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 45 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 55 24
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 156 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 171 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 07 41
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)854 92 00
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 11 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Skoczów

 • Adres: Krzywa 4
  Miasto: Skoczów
 • Tel. (033)853 32 53
 • Szerokość geograficzna: 49°47' 40.85" N Długość geograficzna: 18°47' 38.18" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Schorzeń Tarczycy

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 55 86
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 400 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2021

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 146 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Wad Postawy - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 88 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 października 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-01-04) 10 dni

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 55 45
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 23 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 705 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 294 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 126 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Rehabilitacji

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Cieszyn

 • Adres: Bielska 4
  Miasto: Cieszyn
 • Tel. (033)852 05 11
 • Szerokość geograficzna: 49°44' 46.26" N Długość geograficzna: 18°38' 19.43" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';